Token CREX

Token CREX (CREX) là token được sàn giao dịch Crex24 tạo ra. Token này đóng vai trò quan trọng trong sàn giao dịch tiền điện tử của chúng tôi.

Số lượng token tối đa có thể thay đổi dựa theo nhu cầu của những người sử dụng trao đổi.

Waves asset:https://wavesexplorer.com/assets/8k7zgWXJYUA5RfpSZJ75V5uq6mfjJVjWqYZbT6LkehEE

Nó có thể được sử dụng trong vài trường hợp:

  • Để đổi lấy các loại tiền điện tử hay tiền pháp định khác
  • Bạn có thể thanh toán phí rút tiền điện tử với giảm giá
  • Được hưởng chính sách trả thưởng gia tăng (lợi nhuận giảm) trong các trò chơi công bằng

Chúng tôi tiếp tục nỗ lực để tạo ra những công dụng khác cho token CREX.

Có thể nhận token CREX thông qua:

  • Phần thưởng đốt những coin còn lại, không thể bán trên sàn giao dịch
  • Đền bù khi đốt những coin không thể thanh khoản, sắp bị hủy niêm yết
  • Miễn phí từ vòi chính thức của Crex24
  • Mua tiền điện tử hoặc tiền pháp định khác