Sự thỏa thuận của người dùng

Thỏa Thuận Khách Hàng này (dưới đây gọi là "Thỏa thuận") quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web CREX24 (sau đây gọi là "Điều Khoản Dịch Vụ"), có thể truy cập tại https://crex24.com (sau đây gọi là "Trang Web"). Trước khi sử dụng Trang Web này, một người tự nhiên (sau đây gọi là "Khách Hàng") phải đọc, đồng ý và chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ này. Nếu Khách hàng không chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này và sẽ không chấp nhận bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, họ nên ngừng sử dụng Trang Web này ngay lập tức.

Cục quản lý có quyền sửa đổi các Điều khoản này theo ý riêng của mình. Phiên bản mới của Thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực kể từ thời điểm được xuất bản trên trang web. Người dùng thừa nhận rằng anh (cô) nên theo dõi độc lập tin tức để có được cập nhật mới nhất. Người dùng sẽ được công nhận đã chấp nhận những thay đổi này nếu họ tiếp tục sử dụng Nền tảng. Nếu Người dùng không đồng ý với các Điều khoản này, anh ta (cô ta) nên ngừng sử dụng Trang web này.

Các khái niệm và quy định chung:

 • CREX24 (sau đây gọi là "Dịch vụ") là một nền tảng trực tuyến để giao dịch tiền điện tử (token, ico; sau đây gọi là "Tiền điện tử").
 • Tiền điện tử có mặt trên Dịch vụ để mua bán được thêm vào theo yêu cầu của người dùng. Dịch vụ không liên quan đến những Tiền điện tử được cung cấp để mua bán và không chịu trách nhiệm cho hành động của các nhà tổ chức ICO, các nhà phát triển tiền điện tử, các doanh nhân và các đại diện khác của cộng đồng tiền điện tử.
 • Bằng cách chọn công cụ giao dịch, người dùng xác nhận rằng họ nhận thức và chấp nhận trách nhiệm cho tất cả rủi ro có liên quan (giảm giá Tiền điện tử, hủy niêm yết Tiền điện tử theo Chính sách Hủy niêm yết và các rủi ro khác)
 • Các Điều khoản Sử dụng này phác thảo các điều khoản truy cập vào trang web và việc sử dụng các dịch vụ do Dịch vụ cung cấp.
 • Dịch vụ phải tuân theo các điều khoản của các Điều khoản Sử dụng này.
 • Dịch vụ cung cấp quyền bình đẳng cho tất cả Người dùng nhưng nó không đảm bảo chất lượng kết nối bình đẳng.

Truy cập đến Dịch vụ:

 • Bằng cách đăng ký với Dịch vụ, Người dùng đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng và xác nhận rằng họ có ít nhất 18 tuổi và việc sử dụng Dịch vụ này không bị cấm ở nước sở tại của họ. Người dùng cũng xác nhận rằng họ không có kế hoạch thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào thông qua việc sử dụng Dịch vụ này.
 • Người dùng đảm bảo rằng họ cung cấp thông tin cá nhân thật, chính xác, hiện tại và đầy đủ tại thời điểm đăng ký và đồng ý duy trì và cập nhật thông tin.
 • Người sử dụng phải bảo đảm các chi tiết đăng ký và quyền truy cập tài khoản của họ được giữ bí mật và phải chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động trong tài khoản của họ bao gồm cả vi phạm bảo mật và truy cập trái phép.
 • Người dùng cam kết thông báo cho Dịch vụ bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản một cách kịp thời.

Đình chỉ Truy cập:

 • Trong trường hợp Dịch vụ nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp trên tài khoản hoặc nghi ngờ tài khoản của Người dùng bị vi phạm hoặc Người dùng vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào, thì tài khoản được đề cập sẽ bị tạm ngưng. Người dùng nên liên hệ với Nhóm hỗ trợ khách hàng để khôi phục quyền truy cập.
 • Tài khoản của Người dùng sẽ bị treo mà không có quyền lấy lại quyền truy cập vào tài khoản nếu Người dùng đó bị phát hiện gây trở ngại và cản trở hoạt động của Dịch vụ.

Quan hệ của bên thứ ba:

 • Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này, Người dùng bảo đảm rằng họ là chủ sở hữu hợp pháp và có quyền sử dụng tất cả các khoản tiền và Cryptocurrency.
 • Người dùng giao dịch với các quỹ của bên thứ ba chịu trách nhiệm riêng một mình đối với bên thứ ba. CREX24 là vô tư và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba nào về các khoản tiền. Trong trường hợp có tranh chấp, Dịch vụ sẽ không phải là một bên có trách nhiệm.
 • Dịch vụ sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin giao dịch nào cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Dịch vụ sẽ không chấp nhận yêu cầu của bên thứ ba hoặc yêu cầu tạm ngừng bất kỳ tài khoản nào.

Cảnh báo rủi ro:

Bằng cách chấp nhận những Điều khoản Sử dụng Người sử dụng này chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ.

Sở Hữu Trí Tuệ:

Tất cả các tài liệu được xuất bản trên trang web, cũng như Dịch vụ và các dịch vụ khác được cung cấp bởi Trang web, là tài sản của Dịch vụ và không thể được sử dụng để xuất bản, phân phối, sao chép.

Sự từ chối:

 • Dịch vụ sẽ được cung cấp trên cơ sở "như hiện trạng". Dịch vụ sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo hoạt động trơn tru của Dịch vụ. Tuy nhiên, nó không đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề kỹ thuật nào có thể dẫn đến việc đình chỉ hoàn toàn hoặc một phần Dịch vụ.
 • Dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng về bất kỳ thiệt hại phát sinh nào của Người dùng kể cả khi Dịch vụ đã biết trước về những thiệt hại đó. Dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng về bất kỳ dữ liệu nào bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về hoạt động của Người dùng trong trường hợp vi phạm về bảo mật.
 • Dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề phát sinh từ sự gián đoạn hoặc mất kết nối, bao gồm gián đoạn mạng lưới internet toàn cầu hoặc từ bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào.

Thêm:

Dịch vụ hoạt động ở tất cả các quốc gia ngoại trừ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Úc, New Zealand, Israel, Hàn Quốc, UAE, Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Na Uy và Liên minh châu Âu.

Liên hệ:

Trong trường hợp có vấn đề, tranh chấp hoặc hiểu nhầm, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ khách hàng của Dịch vụ.

Chúng tôi dùng cookie để tăng cường tính dễ dùng của trang web và để phân tích lưu lượng, cũng như vì mục đích bảo mật và marketing. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie.