Kế hoạch đầu tư

Kế hoạch đầu tư
Tiền tệTỉ lệ phần trăm Khoảng thời gianNạp tiền tối thiểuNạp tiền tối đaCác hoạt độngTrạng thái
ICH3%Hằng tháng301000No actionHoạt động
BTLLR0.27%Hằng ngày200050000No actionHoạt động
XPIX10%Hằng tháng101000Balance: CREX 15.00000Hoạt động
SBTC3%Hằng tuần6.35000No actionHoạt động
MRX2%Hằng tuần3000200000No actionHoạt động
HNDC5%Hằng tháng76338510000050No actionHoạt động
MNME5%Hằng tháng101000No actionHoạt động
ASAFE0.07%Hằng ngày10010000No actionHoạt động
MDTK0.025%Hằng ngày1500200000Balance: CREX 15.00000Hoạt động
GM1%Hằng tuần1005000No actionHoạt động