Kế hoạch đầu tư

Kế hoạch đầu tư
Tiền tệTỉ lệ phần trăm Khoảng thời gianNạp tiền tối thiểuNạp tiền tối đaCác hoạt độngTrạng thái
TFC10%Hằng tháng10000500000Balance: CREX 15.00000Hoạt động
ICH3%Hằng tháng301000No actionHoạt động
PROUD10%Hằng tháng200050000No actionHoạt động
GM1%Hằng tuần1005000No actionHoạt động
SBTC3%Hằng tuần6.35000No actionHoạt động
TCP0.7%Hằng tuần50777No actionHoạt động
HNDC5%Hằng tháng763385.333100000500No actionHoạt động
ONLEXPA1.25%Hằng tháng990005000000Balance: CREX 15.00000Hoạt động
CRP5%Hằng tháng1050100000No actionHoạt động
MW2.5%Hằng tháng1005000No actionHoạt động