Kế hoạch đầu tư

Kế hoạch đầu tư
Tiền tệTỉ lệ phần trăm Khoảng thời gianNạp tiền tối thiểuNạp tiền tối đaCác hoạt độngTrạng thái
ICH3%Hằng tháng301000No actionHoạt động
SBTC3%Hằng tuần6.35000No actionHoạt động
BTLLR0.5%Hằng ngày15025000No actionHoạt động
HNDC5%Hằng tháng763385.33310000050No actionHoạt động
ASAFE0.07%Hằng ngày10010000No actionHoạt động
GM1%Hằng tuần1005000No actionHoạt động
TCP0.7%Hằng tuần50777No actionHoạt động
KFX2%Hằng tháng2500No actionHoạt động
RLD_TOKEN5%Hằng tháng5015000No actionHoạt động
CREX1%Hằng tháng150No actionHoạt động