Kế hoạch đầu tư

Kế hoạch đầu tư
Tiền tệTỉ lệ phần trăm Khoảng thời gianNạp tiền tối thiểuNạp tiền tối đaCác hoạt độngTrạng thái
LHC15%Hằng tháng500100000No actionHoạt động
XPIX8%Hằng tháng4002000No actionHoạt động
BFF5%Hằng tuần50500No actionHoạt động
LHC0.35%Hằng ngày1005000No actionHoạt động
BFF0.5%Hằng ngày255000No actionHoạt động
2X218%Hằng tháng100001000000No actionHoạt động
BTLLR2%Hằng tuần10000500000No actionHoạt động
2X23%Hằng tuần5000500000No actionHoạt động
RICK0.3%Hằng ngày5000500000No actionHoạt động
HNDC5%Hằng tháng76338510000050No actionHoạt động