Phí giao dịch

Có hai đối tác cho mỗi giao dịch:

  • Các nhà hoạch định thị trường đặt lệnh mua hoặc bán trên thị trường trước khi giao dịch diễn ra, tạo ra thanh khoản trên thị trường (tạo ra một sổ lệnh). Các lệnh này không bắt buộc phải được thực thi ngay lập tức.
  • Những người tiếp thị kết luận các giao dịch tại đề nghị thị trường hiện tại.

Những người tiếp thị trả một khoản phí cho mỗi giao dịch. Kích thước của phí phụ thuộc vào khối lượng giao dịch của bạn. Mỗi 24 giờ, chúng tôi tính khối lượng giao dịch trong 30 ngày giao dịch cuối cùng trên tài khoản của bạn và điều chỉnh phí năng động theo bảng:


Phí nạp rút tiền

Các hạn chế nạp rút tiền trong sàn giao dịch tiền điện tử của chúng tôi, tùy theo giai đoạn bạn đã tới trong quá trình xác minh, cũng như các hạn chế nạp rút tiền được phương thức thanh toán của bạn cài đặt.

Bạn không phải rút tiền bằng cùng phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng để nạp tiền. Bạn có thể rút tiền của mình sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào có sẵn trên sàn giao dịch. Bạn có thể tìm thấy danh sách các phương thức thanh toán có sẵn trong tab "Tài khoản" bằng cách chọn "Nạp tiền" hoặc "Rút tiền" cho loại tiền tệ được yêu cầu.

Xin lưu ý rằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (ngân hàng và hệ thống thanh toán) có thể tính phí theo kế hoạch phí của họ. Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm cho hành động và phí của những nhà cung cấp khác, cũng như không giám sát hay thông báo cho người dùng về sự tồn tại hay quy mô của những phí này.

Phí tiền điện tử

Phí tiền pháp định

Chúng tôi dùng cookie để tăng cường tính dễ dùng của trang web và để phân tích lưu lượng, cũng như vì mục đích bảo mật và marketing. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie.