Phí giao dịch

Có hai đối tác cho mỗi giao dịch:

  • Các nhà hoạch định thị trường đặt lệnh mua hoặc bán trên thị trường trước khi giao dịch diễn ra, tạo ra thanh khoản trên thị trường (tạo ra một sổ lệnh). Các lệnh này không bắt buộc phải được thực thi ngay lập tức.
  • Những người tiếp thị kết luận các giao dịch tại đề nghị thị trường hiện tại.

Những người tiếp thị trả một khoản phí cho mỗi giao dịch. Kích thước của phí phụ thuộc vào khối lượng giao dịch của bạn. Mỗi 24 giờ, chúng tôi tính khối lượng giao dịch trong 30 ngày giao dịch cuối cùng trên tài khoản của bạn và điều chỉnh giá trị hoa hồng năng động theo bảng:

Nhà hoạch định thị trường (giảm giá)Người tiếp thị (phí)Khối lượng giao dịch (trong 30 ngày qua)
0.01%0.10%0 BTC
0.02%0.09%5 BTC
0.03%0.08%15 BTC
0.04%0.07%30 BTC
0.05%0.06%50 BTC

Chúng tôi trả tiền giảm bớt cho các nhà thiết lập thị trường - một phần phí mà những người tiếp thị phải trả. Chúng tôi muốn kích thích các lệnh mới trong sổ lệnh để giảm sự chênh lệch giữa giá mua/bán (lan rộng) để tăng thanh khoản trong sàn giao dịch.

Làm thế nào để trở thành nhà hoạch địch thị trường để nhận giảm giá

Đặt một lệnh giao dịch sẽ được đặt trong sổ lệnh.

Ví dụ:

1. Giá bán BTC hiện tại là $1000

Bạn đã đặt lệnh để mua với giá $1000

Lệnh này sẽ được thực hiện ngay lập tức. Bạn sẽ phải trả một khoản phí phù hợp với bảng phí giao dịch.

2. Giá bán BTC hiện tại là $1000

Bạn đã đặt lệnh giới hạn để mua với giá $950

Lệnh này sẽ được đặt vào sổ lệnh.

Sau khi được thực hiện, bạn sẽ nhận được giảm giá theo bảng giảm giá và sẽ không phải trả một khoản phí.

Tại sàn giao dịch cryptocurrency, những người giao dịch sẽ bị tính phí để gửi và rút tiền. Phí này phụ thuộc vào loại tiền tệ và phương thức gửi/rút tiền.

Phí gửi tiền

Các giới hạn gửi tiền và rút tiền trong sàn giao dịch cryptocurrency của chúng tôi chỉ được xác định bởi giới hạn tiền gửi và rút tiền của tiền tệ đó của phương thức thanh toán của bạn.

Phí rút tiền

Bạn không phải rút tiền sửn dụng cùng phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng để gửi tiền. Bạn có thể rút tiền của mình sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào có sẵn trên sàn giao dịch. Bạn có thể tìm thấy danh sách các phương thức thanh toán có sẵn trong tab "Tài khoản" bằng cách chọn "Gửi tiền" hoặc "Rút tiền" cho loại tiền tệ được yêu cầu.

Nếu bạn không thể rút được quỹ tiền:

  1. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ tiền trong tài khoản cho số tiền mà bạn muốn rút.
  2. Nếu bạn đã thay đổi thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ tạm ngưng rút tiền trong 72 giờ. Vui lòng đợi đến cuối giai đoạn này.
  3. Việc rút tiền chỉ khả dụng sau khi thực hiện ít nhất một giao dịch trên sàn giao dịch này.
  4. Bạn có thể đã thực hiện một số giao dịch đáng ngờ. Dịch Vụ Bảo Mật có thể đã tạm thời chặn tài khoản của bạn để xem xét.
  5. Liên Hệ Đội Hỗ Trợ Khách Hàng.
Gửi tiền và rút tiền mất bao lâu?

Thời gian gửi và rút tiền khác nhau tùy thuộc vào loại tiền tệ và phương thức thanh toán đã chọn. Tiền gửi qua chuyển khoản ngân hàng có thể mất đến 2-5 ngày.

Giống như các sàn giao dịch cryptocurrency đáng tin cậy khác, chúng tôi bảo lưu quyền trì hoãn việc rút tiền của khách hàng trong tối đa 72 giờ để kiểm tra bảo mật.

Xem xét các khoản phí phát sinh do chiến lược giao dịch đã chọn

Chọn một sàn giao dịch với những mục tiêu của bạn trong đầu để giảm các chi phí của bạn. Các sàn giao dịch cryptocurrency với các chi phí giao dịch tối thiểu thường được cân bằng bởi các phí gửi/rút tiền cao.

Trao đổi sang tiền pháp định

Bạn có thể đổi tiền pháp định thành tiền điện tử và ngược lại ở sàn giao dịch này. Các tỷ giá tiền điện tử tại trang web của chúng tôi thường tốt hơn so với các sàn giao dịch tiền tệ trực tuyến tiêu chuẩn. Khi dùng sàn giao dịch của chúng tôi để trao đổi tiền điện tử thành tiền pháp định, bạn nên chọn các hệ thống thanh toán với phí nạp/rút tối thiểu. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo sẽ có người mua đối với lời chào mời của bạn.

Theo các điều khoản và điều kiện của việc trao đổi, bạn cần phải hoàn thành xác minh để làm việc với số tiền pháp định.

Bạn chỉ có thể trao đổi tiền điện tử sang tiền pháp định mà không cần đăng ký hoặc lệ phí khi làm việc với các bên tư nhân, điều này không an toàn. Nguy cơ chỉ thấp hơn khi bạn sử dụng một sàn giao dịch hoặc một sàn giao dịch tiền tệ uy tín.

Các phí được áp dụng bởi sàn giao dịch cruptocurrency trên các chuyển khoản tiền tệ giữa các tài khoản của các khách hàng

Sàn giao dịch của chúng tôi không cho phép chuyển tiền giữa các tài khoản của các khách hàng.

Xin lưu ý! Có những hạn chế về chuyển khoản vào các thẻ ngân hàng

Các thẻ của Mỹ không được phép gửi tiền và rút tiền. Các thẻ MasterCard của Nga không khả dụng để rút tiền.