Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
BTT17 giờ
CRP11 ngày
BAZZ12 giờ
HNDC51 giờ
QWC303 giờ
CREX0.0000112 giờ
BBS1003 giờ
ZEUS1505 giờ
SHND300010 giờ
ITL204 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng số
20.06.2019 13:44:20SquareTray17CREX0.00001
20.06.2019 13:44:20ScrawnyDaughter23QWC30
20.06.2019 13:44:19ZestyCredit48QWC30
20.06.2019 13:44:19NeighborlyPowder76ZEUS150
20.06.2019 13:44:19WhimsicalFairies76HNDC5
20.06.2019 13:44:19WateryLift20ITL20
20.06.2019 13:44:19DrunkRoute21BTT1
20.06.2019 13:44:19LovelySign18SHND3000
20.06.2019 13:44:18PicayuneMatch55ITL20
20.06.2019 13:44:18NastyGoodBye29SHND3000

Tạo vòi