Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
HNDC51 giờ
BTT19 giờ
POP15 giờ
XLA14 giờ
INNBC100010 giờ
FREE7004 giờ
STPX17 giờ
MICRO1005 giờ
CREX0.000016 giờ
ZCN16 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng
28.01.2020 20:04:37CourageousHeart33FREE700
28.01.2020 20:04:36TartOwner50XLA1
28.01.2020 20:04:36DisastrousReward53MICRO100
28.01.2020 20:04:34AnimatedSpring17POP1
28.01.2020 20:04:34TearfulAnts57BTT1
28.01.2020 20:04:33AcceptableLegs59BTT1
28.01.2020 20:04:33EnergeticLetters97BTT1
28.01.2020 20:04:33AgreeableGrip40CREX0.00001
28.01.2020 20:04:33LittleApproval15MICRO100
28.01.2020 20:04:32TremendousBeds64HNDC5

Tạo vòi