Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
BTT110 giờ
PUT53 giờ
MICRO10012 giờ
DATP107 giờ
FREE5008 giờ
BTCZ112 giờ
CREX0.000016 giờ
SHND102 ngày
BKC15 giờ
KYF17 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng
27.09.2020 10:10:20ToothsomeToad45BTCZ1
27.09.2020 10:10:19HideousYear70BKC1
27.09.2020 10:10:19MatureCook47BKC1
27.09.2020 10:10:19MedicalFood11CREX0.00001
27.09.2020 10:10:18GoofyPage18BTT1
27.09.2020 10:10:17RedundantUnit30MICRO100
27.09.2020 10:10:17NoiselessUmbrella20BKC1
27.09.2020 10:10:17AnxiousCactus72CREX0.00001
27.09.2020 10:10:15HomelyJuice20CREX0.00001
27.09.2020 10:10:14PainstakingCushion32BTT1

Tạo vòi