Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
SBTC0.011 giờ
BTT110 giờ
SHND108 giờ
CHEESE110 giờ
FREE7008 giờ
PUT16 giờ
XLA18 giờ
DATP157 giờ
CREX0.000016 giờ
KYF16 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng
25.11.2020 22:19:30FaultyUse74CHEESE1
25.11.2020 22:19:30DescriptiveAchieve88SHND10
25.11.2020 22:19:29CheapRoof27CREX0.00001
25.11.2020 22:19:28IllegalHorses16SBTC0.01
25.11.2020 22:19:28QuickestPorter98CHEESE1
25.11.2020 22:19:26SpitefulCough16SBTC0.01
25.11.2020 22:19:21FaultyUse74CREX0.00001
25.11.2020 22:19:21QuickestPorter98SHND10
25.11.2020 22:19:20CheapRoof27PUT1
25.11.2020 22:19:17AbusiveBerry43CHEESE1