Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
JOOS51 ngày
VRS11 giờ
BAZZ12 giờ
DAPS13 giờ
JUMP0.11 ngày
BTT11 ngày
SPRTZ12 giờ
FWY41 giờ
GCN101 giờ
ITL105 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng số
18.04.2019 11:10:59HorriblePleasure84MIC3200
18.04.2019 11:10:59BlackBehavior18FWY4
18.04.2019 11:10:58PenitentLock11SUBX2200
18.04.2019 11:10:58EmptyBerry56ITL10
18.04.2019 11:10:58RomanBKNFWY4
18.04.2019 11:10:58ClammyToes60PENG0.1
18.04.2019 11:10:57PreciousTaste82GCN10
18.04.2019 11:10:57ShiveringShow19GCN10
18.04.2019 11:10:56BoundlessScent10SUBX2200
18.04.2019 11:10:56Valeryan1971FWY4