Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
SBTC0.011 giờ
FREE5008 giờ
BTT110 giờ
CHEESE110 giờ
KYF16 giờ
XLA18 giờ
SHND101 ngày
DATP157 giờ
MICRO10012 giờ
CREX0.000016 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng
16.01.2021 11:46:13loza69SDGO10
16.01.2021 11:46:13UnkemptBeast24KYF1
16.01.2021 11:46:12NarrowCry36BTT1
16.01.2021 11:46:12TroubledMeal76SHND10
16.01.2021 11:46:12FlashyGrandmother75DATP15
16.01.2021 11:46:10Nesa83XLA1
16.01.2021 11:46:08FemaleSchool21BTT1
16.01.2021 11:46:08PoninvestFREE500
16.01.2021 11:46:08WholesaleApple30CHEESE1
16.01.2021 11:46:07ScarcePosition42XLA1