Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
BTT19 giờ
FREE20003 giờ
HNDC51 giờ
XLN110 giờ
POP15 giờ
BTCZ15 giờ
CREX0.000016 giờ
KUBO24 giờ
INNBCL20004 giờ
QWC15 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng số
16.10.2019 17:34:10SteadyNose53XLN1
16.10.2019 17:34:10RusticSpark23HNDC5
16.10.2019 17:34:09WindySheet24POP1
16.10.2019 17:34:07WaggishGuitar91INNBCL2000
16.10.2019 17:34:07NostalgicDrop24KUBO2
16.10.2019 17:34:06MellowTrain97POP1
16.10.2019 17:34:06ColossalToys67HNDC5
16.10.2019 17:34:06ImmenseAdjustment11XLN1
16.10.2019 17:34:05CaringPush36FREE2000
16.10.2019 17:34:05Monstr31QWC1

Tạo vòi