Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
BTT17 giờ
HNDC51 giờ
CRP11 ngày
FREE10003 giờ
CREX0.000016 giờ
40413 giờ
KUBO24 giờ
ITL204 giờ
QWC15 giờ
INNBCL10005 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng số
24.08.2019 18:14:17HistoricalLip48KUBO2
24.08.2019 18:14:16LongFly514041
24.08.2019 18:14:16RitzyTeaching74KUBO2
24.08.2019 18:14:15SnobbishBalance74KUBO2
24.08.2019 18:14:15AquaticPlastic454041
24.08.2019 18:14:15CallousMountain53THOR2
24.08.2019 18:14:14MaterialisticCurtain95QWC1
24.08.2019 18:14:14TenuousYak854041
24.08.2019 18:14:14TellingWire70FREE1000
24.08.2019 18:14:14JitteryQuiver684041

Tạo vòi