Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
BCASH0.151 giờ
JOOS11 ngày
XTL15 giờ
KUBO12 giờ
BAZZ12 giờ
SPH0.0021 giờ
QWC101 giờ
MSTC0.0021 min.
COMBI12 giờ
PENG0.110 min.
Ngày giờNicknameXuTổng số
23.02.2019 21:46:24StormyAmusement89SPH0.002
23.02.2019 21:46:23PrettyBikes16QWC10
23.02.2019 21:46:23VengefulCakes95MSTC0.002
23.02.2019 21:46:22CowardlyDowntown45SPH0.002
23.02.2019 21:46:21PreviousCanvas85SUBX2150
23.02.2019 21:46:21MeaslySpark30QWC10
23.02.2019 21:46:21ActuallyActivity11MSTC0.002
23.02.2019 21:46:18vikpavBAZZ1
23.02.2019 21:46:18PleasantDiscovery66MSTC0.002
23.02.2019 21:46:18BusyTail61MSTC0.002