Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
FREE30004 giờ
BTT19 giờ
CRP11 ngày
VDL0.11 ngày
STPX16 giờ
POP15 giờ
CGEN15 giờ
CREX0.000016 giờ
XLA14 giờ
INNBCL50006 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng số
20.11.2019 05:19:10SparklingLake43STPX1
20.11.2019 05:19:09ProudHorses80FREE0.1
20.11.2019 05:19:08ManyScene45USD0.00000001
20.11.2019 05:19:07SquealingBaby51STPX1
20.11.2019 05:19:06ProudBurst52CREX0.00001
20.11.2019 05:19:05RoyalCalculator54INNBCL5000
20.11.2019 05:19:04ObeseFace18FREE3000
20.11.2019 05:19:04DefectiveFire32INNBCL5000
20.11.2019 05:19:04UnableCracker95STPX1
20.11.2019 05:19:03MarkedLinen23POP1

Tạo vòi