Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
SBTC0.0011 giờ
BTT110 giờ
SHND1010 giờ
TREX104 giờ
FREE8005 giờ
BTCZ112 giờ
CREX0.000016 giờ
KYF17 giờ
STPX112 giờ
DATP107 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng
14.07.2020 06:42:38IncompetentCan78SBTC0.001
14.07.2020 06:42:37TherapeuticTrousers27FREE800
14.07.2020 06:42:36OptimalEffect31SBTC0.001
14.07.2020 06:42:35ZealousColor26SBTC0.001
14.07.2020 06:42:34AmbitiousElbow12DATP10
14.07.2020 06:42:33LowlyArt12SBTC0.001
14.07.2020 06:42:33UtopianIron78BTCZ1
14.07.2020 06:42:33UptightAccount75KYF1
14.07.2020 06:42:33NoiselessBikes15FREE800
14.07.2020 06:42:33OldNail67FREE800

Tạo vòi