Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
BTX0.012 ngày
XLA112 giờ
IFC110 giờ
BTCZ115 giờ
DATP1512 giờ
MICRO108 giờ
SHND112 giờ
VIPS18 giờ
CREX0.000016 giờ
SDGO104 giờ