Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
JOOS51 ngày
WYX1001 ngày
HOT0.22 giờ
BAZZ12 giờ
JUMP0.11 ngày
DAPS13 giờ
BTT11 ngày
SPRTZ12 giờ
FWY41 giờ
ITL105 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng số
21.04.2019 22:41:21LavishKnee36HNDC0.25
21.04.2019 22:41:20StripedTrousers66HOT0.2
21.04.2019 22:41:20AboundingDegree81HOT0.2
21.04.2019 22:41:19EliteFloor62EJOB2
21.04.2019 22:41:19DebonairMiddle34BAZZ1
21.04.2019 22:41:19FinickyHook52JOOS5
21.04.2019 22:41:19FlowerySwim50EJOB2
21.04.2019 22:41:18TangyGhost20DAPS1
21.04.2019 22:41:17TestySpark34BAZZ1
21.04.2019 22:41:16ForegoingView45DAPS1