Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
BTT17 giờ
HNDC51 giờ
CRP11 ngày
CREX0.000016 giờ
40413 giờ
KUBO24 giờ
ITL204 giờ
QWC15 giờ
FREE10001 ngày
GCN53 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng số
21.08.2019 09:58:14FuzzyToe78CREX0.00001
21.08.2019 09:58:14SpookyYak684041
21.08.2019 09:58:12SpuriousMuscle40BTT1
21.08.2019 09:58:12JuvenilePaint604041
21.08.2019 09:58:11AgroFarmQWC1
21.08.2019 09:58:11CalmRail38HNDC5
21.08.2019 09:58:11Sigma13USD0.00000001
21.08.2019 09:58:10OverratedParent41BTT1
21.08.2019 09:58:10InsidiousKiss51GCN5
21.08.2019 09:58:08FamousFlowers30GCN5

Tạo vòi