Tạo vòi không đảm bảo lợi nhuận tài chính hoặc lựa chọn đổi tiền của bạn để lấy những loại tiền điện tử khác. Hơn nữa, để quy đổi hay rút bất kỳ loại tiền điện tử nào mà bạn nhận được từ vòi, bạn có thể cần số lượng loại tiền điện tử đó nhiều hơn số tiền bạn nhận từ vòi.

Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
CHEESE110 giờ
FOXD105 giờ
BTCZ115 giờ
AUOP0.110 giờ
DATP1012 giờ
MICRO1014 giờ
CYMT108 giờ
SHND112 giờ
VIPS112 giờ
SDGO104 giờ

Chúng tôi dùng cookie để tăng cường tính dễ dùng của trang web và để phân tích lưu lượng, cũng như vì mục đích bảo mật và marketing. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie.