Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
CRP11 ngày
HNDC51 giờ
BBS1003 giờ
SHND300010 giờ
CREX0.0000112 giờ
SICA53 giờ
QWC11 ngày
SHND11 giờ
FREE11 giờ
USD0.000000011 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng số
25.06.2019 02:13:07ExoticWeight62FREE1
25.06.2019 02:13:06DrabYarn77USD0.00000001
25.06.2019 02:13:06GreedyBears60CREX0.00001
25.06.2019 02:13:05SimpleMan79BBS100
25.06.2019 02:13:05JudiciousWindow26FREE1
25.06.2019 02:13:05RoomyMouth65HNDC5
25.06.2019 02:13:05skifka84SHND1
25.06.2019 02:13:05SableDetail83SICA5
25.06.2019 02:13:04BarbarousMice19HNDC5
25.06.2019 02:13:03CrabbyWind30USD0.00000001

Tạo vòi