Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
SMSCT0.153 giờ
RSIN11 ngày
BETXC0.18 giờ
CYMT108 giờ
CREX0.000016 giờ
AUOP0.110 giờ
RICK0.112 giờ
VIPS112 giờ
DATP1012 giờ
SHND112 giờ