Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
XBC0.0011 ngày
XLA110 giờ
CHEESE110 giờ
VIPS101 ngày
POD11 ngày
APC112 giờ
BTCZ112 giờ
EVEO10001 ngày
KYF110 giờ
CREX0.000016 giờ