Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
CHEESE110 giờ
BTCZ115 giờ
XLN11 ngày
IFC110 giờ
GFNC101 giờ
VIPS112 giờ
GFNC508 giờ
SHND112 giờ
CYMT108 giờ
MICRO1014 giờ