Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
BCASH0.151 giờ
JOOS11 ngày
XTL15 giờ
KUBO12 giờ
BAZZ12 giờ
SPH0.0021 giờ
MSTC0.0021 min.
PENG0.110 min.
QWC101 giờ
COMBI12 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng số
22.02.2019 08:44:13AdhesiveGrade25BBS5
22.02.2019 08:44:13LooseSecretary36MSTC0.002
22.02.2019 08:44:12MaliciousOrganization18COMBI1
22.02.2019 08:44:12HandsomeLamp82XTL1
22.02.2019 08:44:11NaiveRequest55KUBO1
22.02.2019 08:44:11AverageMoney76MIC3100
22.02.2019 08:44:11BarbarousShock92MSTC0.002
22.02.2019 08:44:10NoxiousLunch91XTL1
22.02.2019 08:44:09AutomaticLeather68COMBI1
22.02.2019 08:44:09MotionlessWall80SUBX2150