Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
HNDC51 giờ
BTT19 giờ
CRP11 ngày
EVEO3737.373737373737 min.
POP15 giờ
XLA14 giờ
FREE7004 giờ
ZCN16 giờ
CREX0.000016 giờ
COMBI12 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng
27.01.2020 22:06:17PatheticSeashore39HNDC5
27.01.2020 22:06:16ErraticOperation56ENTS10
27.01.2020 22:06:15OssifiedBait40BTT1
27.01.2020 22:06:15CloudyCredit40POP1
27.01.2020 22:06:14DangerousCabbage54COMBI1
27.01.2020 22:06:13haroldsHNDC5
27.01.2020 22:06:12EminentSpark87POP1
27.01.2020 22:06:12MelodicGlass83COMBI1
27.01.2020 22:06:11RightPest15ENTS10
27.01.2020 22:06:11GroovySense98DATP10

Tạo vòi