Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
NBR14 giờ
BTT19 giờ
FREE20003 giờ
HNDC51 giờ
XLN110 giờ
POP15 giờ
SDGO10010 giờ
BTCZ15 giờ
CREX0.000016 giờ
KUBO24 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng số
16.10.2019 02:48:08HealthyPlants64NBR1
16.10.2019 02:48:08RapidStep47NBR1
16.10.2019 02:48:07AverageMoney76FREE2000
16.10.2019 02:48:07HeartbreakingOcean98KUBO2
16.10.2019 02:48:07FreshQuicksand80NBR1
16.10.2019 02:48:03AbashedList95XLN1
16.10.2019 02:48:03RapidStep47HNDC5
16.10.2019 02:48:02AmazingSelection78XLN1
16.10.2019 02:48:01FreezingShape38POP1
16.10.2019 02:48:01HealthyPlants64CREX0.00001

Tạo vòi