Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
SBTC0.011 giờ
BTT110 giờ
CHEESE110 giờ
FREE7008 giờ
DATP157 giờ
XLA18 giờ
PUT16 giờ
CREX0.000016 giờ
BTCZ112 giờ
KYF16 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng
23.11.2020 19:16:27StandingPaper98KYF1
23.11.2020 19:16:27ItchyVein35BTT1
23.11.2020 19:16:26EatableStatement36SBTC0.01
23.11.2020 19:16:26UninterestedHen99SBTC0.01
23.11.2020 19:16:26UtopianQuicksand39DATP15
23.11.2020 19:16:23AnnoyedFather68CHEESE1
23.11.2020 19:16:23SmoothcryptoPUT1
23.11.2020 19:16:22GapingTiger15CHEESE1
23.11.2020 19:16:20MakeshiftTrees98PUT1
23.11.2020 19:16:18NarrowSilver52XLA1