Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
TFC13 giờ
HNDC51 giờ
CRP11 ngày
BTT19 giờ
POP15 giờ
MICRO1005 giờ
CREX0.000016 giờ
FREE7005 giờ
DATP105 giờ
SDGO33.3333333333 min.
Ngày giờNicknameXuTổng
04.04.2020 00:18:33LavishCamp20BTT1
04.04.2020 00:18:33PsychedelicCause22HNDC5
04.04.2020 00:18:32SadOffer41TFC1
04.04.2020 00:18:32ScaredSpring19DATP10
04.04.2020 00:18:32UnarmedDebt61CREX0.00001
04.04.2020 00:18:31PoisedCherry19HNDC5
04.04.2020 00:18:29WrathfulTable45HNDC5
04.04.2020 00:18:29RealWash77TFC1
04.04.2020 00:18:28ErismarCrex24FREE700
04.04.2020 00:18:26HarshCough86MICRO100

Tạo vòi