Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
BTT110 giờ
PUT53 giờ
APC110 giờ
MICRO10012 giờ
DATP107 giờ
FREE5008 giờ
BTCZ112 giờ
CREX0.000016 giờ
BKC15 giờ
KYF17 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng
20.09.2020 17:36:03ObsequiousQuiver76KYF1
20.09.2020 17:36:03PresentRiddle64BTCZ1
20.09.2020 17:36:02Maya67KYF1
20.09.2020 17:36:02BrightRun77BTT1
20.09.2020 17:36:00SqualidRoof93PUT5
20.09.2020 17:35:59IckyWaves66BTT1
20.09.2020 17:35:59OafishAble33KYF1
20.09.2020 17:35:58DefectiveManager18KYF1
20.09.2020 17:35:57PrettyStomach79BKC1
20.09.2020 17:35:57AxiomaticGirl77BTCZ1

Tạo vòi