Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
DMME112 giờ
BTT110 giờ
BTX0.013 ngày
TREX104 giờ
CHEESE110 giờ
FREE8005 giờ
BTCZ112 giờ
CREX0.000016 giờ
KREDS11 ngày
KYF17 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng
02.07.2020 12:32:58AmbiguousWine25BTT1
02.07.2020 12:32:58TranquilTray61CHEESE1
02.07.2020 12:32:58GoodAble82KYF1
02.07.2020 12:32:57QuickSleep28BTT1
02.07.2020 12:32:57theonlyerathCREX0.00001
02.07.2020 12:32:57EasyInk74KYF1
02.07.2020 12:32:56EagerWish81KYF1
02.07.2020 12:32:56WellMadeSkate24BTCZ1
02.07.2020 12:32:55SpectacularRoof66DMME1
02.07.2020 12:32:55ClosedCrime80KYF1

Tạo vòi