Vòi của CREX24 cho phép khách hàng đã đăng ký nhận tiền điện tử miễn phí. Mỗi loại tiền tệ có khoản thời gian định trước và hạn mức thanh toán riêng.

Nhấp vào "Lấy" khi nút này khả dụng. Tiền điện tử sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

XuSố tiền thanh toánKhoảng thời gianNhận đường dẫn
EVEO13703 giờ
VDL0.51 ngày
BTT19 giờ
CRP11 ngày
POP15 giờ
STPX17 giờ
CREX0.000016 giờ
XLA14 giờ
KUBO14 giờ
SDGO24 giờ
Ngày giờNicknameXuTổng số
10.12.2019 10:39:27SquealingSwim70KUBO1
10.12.2019 10:39:27FierceRegret93INNBCL1888
10.12.2019 10:39:26ViolentBear65XLA1
10.12.2019 10:39:26BarbarousSurprise17INNBCL1888
10.12.2019 10:39:26MuddledServant12CREX0.00001
10.12.2019 10:39:26AbandonedBottle22POP1
10.12.2019 10:39:25SuccinctCrate53XLA1
10.12.2019 10:39:25EndurableLace11FREE10
10.12.2019 10:39:24HeartbreakingTransport29EVEO1370
10.12.2019 10:39:24TopconKUBO1

Tạo vòi