Tron


Thông tin blockchain
Khối
32 247 470
Transactions
2 122 803 716
Địa chỉ
47 695 640
Nút
1 332
Token
45 874
Transfers
4 031 171
TPS hiện tại/tối đa
100/748
Giao dịch đóng băng
18 079
TRX đóng băng
33 438 409 589
Tài khoản TRX
26 887 667
Kích cỡ blockchain
644 969 641 036
Khối lượng 24 giờ
634 552 816.03 USD

Khối
Giao dịch
Địa chỉ
Chiều cao khốiBlock sizeĐã được tạo raID hashGiao dịchNgày giờ
32 247 469110 251 bytesTY65QiDt4hLTMpf3WRzcX357BnmdxT2sw90000000001ec0ead69349a13be5ad0b4c1901ff74c3edf4f05fe2b8cccdaf206326vài giây trước 
25.07.2021 13:03:06
32 247 46889 593 bytesTFA1qpUkQ1yBDw4pgZKx25wEZAqkjGoZo10000000001ec0eac9cc414b20c00b43c589dd0e374efa1c84b529dacf2787f05261vài giây trước 
25.07.2021 13:03:03
32 247 467100 484 bytesTTW663tQYJTTCtHh6DWKAfexRhPMf2DxQ10000000001ec0eab94b4dfd64c8596e1ead49654f47a737ea3b01fa448492714274vài giây trước 
25.07.2021 13:03:00
32 247 46689 592 bytesTV9QitxEJ3pdiAUAfJ2QuPxLKp9qTTR3og0000000001ec0eaa8f13c380c5457bb3927f0f5fbdd5d2c11d221348348b3803257vài giây trước 
25.07.2021 13:02:57
32 247 46598 336 bytesTCEo1hMAdaJrQmvnGTCcGT2LqrGU4N7Jqf0000000001ec0ea9867de50e33066784113bc0b9f9f225df5dab8388165b0e81291vài giây trước 
25.07.2021 13:02:54
32 247 46494 048 bytesTTjacDH5PL8hpWirqU7HQQNZDyF723PuCg0000000001ec0ea8b0b9d22ea000f09afc63bca578c59bc14224fd3ccca0ab45273vài giây trước 
25.07.2021 13:02:51
32 247 463102 308 bytesTWkpg1ZQ4fTv7sj41zBUTMo1kuJEUWTere0000000001ec0ea75b79e6d3f21b088fb242bb822344b01e166f0c01c2f4d110299vài giây trước 
25.07.2021 13:02:48
32 247 46283 013 bytesTJvaAeFb8Lykt9RQcVyyTFN2iDvGMuyD4M0000000001ec0ea67bec293ca3ddaa5ddb3f9de926c28dbe55736b6760a41fbc237vài giây trước 
25.07.2021 13:02:45
32 247 46182 561 bytesTWvncFqyDfMcKfjsx4hvoWwhJfF5yKMZcU0000000001ec0ea50f771bb90053dc42e0d11c2a7baebf8beb8b273bb580c7cf231vài giây trước 
25.07.2021 13:02:42
32 247 46075 461 bytesTAAdjpNYfeJ2edcETNpad1QpQWJfyBdB9V0000000001ec0ea41fdee3f4d0c27b152575931b5f0053a29838b35841f5abed224vài giây trước 
25.07.2021 13:02:39
32 247 45985 457 bytesTJBtdYunmQkeK5KninwgcjuK1RPDhyUWBZ0000000001ec0ea322fabec55e772637a47b0588667fed5e19b9092970de2610252vài giây trước 
25.07.2021 13:02:36
32 247 45885 104 bytesTKPepDpU2FfagEFRy4eaN2MTevWjpzDNmT0000000001ec0ea2116537e9b8d5a4bd526c7f5d0c398c857f796143c3979daa251vài giây trước 
25.07.2021 13:02:33
32 247 45787 574 bytesTMG95kirH4cKW5GnKoCcCye1dBqbt77yGu0000000001ec0ea1c8cc8e39113e98234edb880ada922e4ff20d5e7e96e4aaba239vài giây trước 
25.07.2021 13:02:30
32 247 45679 839 bytesTAHg5zi2ejWeWiE6bqtDT9vfbH3zNTWrfA0000000001ec0ea0b3b8572b25c829e0871744b647a28e2e7c0749c87a419681223một phút trước 
25.07.2021 13:02:27
32 247 455106 388 bytesTNQeGSCCK28cXVNCL8KHQ7mMx8pzBgz7sT0000000001ec0e9faf884bcf642bf5461a00c24148640296ee5be9adb71a2cf5308một phút trước 
25.07.2021 13:02:24
32 247 454117 705 bytesTL48TNFjeeLkFxNWD65KaePyzmTuVeJA7b0000000001ec0e9e4bc1166d059b1beac86a24567a55783b831c1bb2b8033e09327một phút trước 
25.07.2021 13:02:21
32 247 453105 441 bytesTBsyKdNsCKNXLgvneeUJ3rbXgWSgk6paTM0000000001ec0e9de46903836d927550d02e4cfe5ed7de8007456b9903f35114298một phút trước 
25.07.2021 13:02:18
32 247 452101 989 bytesTTcYhypP8m4phDhN6oRexz2174zAerjEWP0000000001ec0e9cd7c6a0c86f622c2ecd3f0d9d89df31f584357b63cc4efea5278một phút trước 
25.07.2021 13:02:15
32 247 45198 643 bytesTKSXDA8HfE9E1y39RczVQ1ZascUEtaSToF0000000001ec0e9bda44ef6d84279606d742a0be8b8eac112927673181c4a368278một phút trước 
25.07.2021 13:02:12
32 247 45091 111 bytesTTMNxTmRpBZnjtUnohX84j25NLkTqDga7j0000000001ec0e9a9b3a738d7baa381c5930b23335109e2b04b63ba57371df32261một phút trước 
25.07.2021 13:02:09