Tron


Thông tin blockchain
Khối
34 755 533
Giao dịch
2 474 346 835
Địa chỉ
58 050 756
Nút
1 332
Token
55 749
Chuyển khoản
981 068
TPS hiện tại/tối đa
20/748
Giao dịch đóng băng
20 111
TRX đóng băng
32 366 580 375
Tài khoản TRX
34 239 537
Kích cỡ blockchain
750 542 590 204
Khối lượng 24 giờ
1 805 408 821.93 USD

Khối
Giao dịch
Địa chỉ
Chiều cao khốiKích cỡ khốiĐã được tạo raID hashGiao dịchNgày giờ (UTC)
34 755 53317 001 bytesTWkpg1ZQ4fTv7sj41zBUTMo1kuJEUWTere00000000021253cd6ecf3c319c4e1bbdd22a2b740fde3e40bb4fa078ef695ed360vài giây trước 
21.10.2021 02:22:00
34 755 53218 676 bytesTCEo1hMAdaJrQmvnGTCcGT2LqrGU4N7Jqf00000000021253cc25228e0c4adce83a2e48252a4eff522b358713b1bf6e449c62vài giây trước 
21.10.2021 02:21:57
34 755 53121 751 bytesTJvaAeFb8Lykt9RQcVyyTFN2iDvGMuyD4M00000000021253cbd17dbe649a95c958533b43757c74223df26b0a478792120a73vài giây trước 
21.10.2021 02:21:54
34 755 53019 285 bytesTWvncFqyDfMcKfjsx4hvoWwhJfF5yKMZcU00000000021253ca70151c7df6295723880728301708736ef5d2a625c27f8cd164vài giây trước 
21.10.2021 02:21:51
34 755 52917 997 bytesTJBtdYunmQkeK5KninwgcjuK1RPDhyUWBZ00000000021253c9d87f8ff6d9cdbb3b243affce9d86ac9f2ed79616b64fdd3662vài giây trước 
21.10.2021 02:21:48
34 755 52820 727 bytesTKPepDpU2FfagEFRy4eaN2MTevWjpzDNmT00000000021253c847c829616655fec78d575ab5a0d60d8cbed352343a4a6cc068vài giây trước 
21.10.2021 02:21:45
34 755 52721 975 bytesTVa6MF7SgZa8PToLoQ9PNq6KQHyTXLBz1p00000000021253c7ed80fbfd2a27b7672a10aa327cf20f0cf099634f267a070b74vài giây trước 
21.10.2021 02:21:42
34 755 52619 760 bytesTAHg5zi2ejWeWiE6bqtDT9vfbH3zNTWrfA00000000021253c6c65580adc48c737e8746690b7ea5c38bfcd18aa186700e9568vài giây trước 
21.10.2021 02:21:39
34 755 52519 365 bytesTMG95kirH4cKW5GnKoCcCye1dBqbt77yGu00000000021253c54065ec34ab9c2a35a7cebddeb13923191c5baebf450b0bed65vài giây trước 
21.10.2021 02:21:36
34 755 52416 923 bytesTL48TNFjeeLkFxNWD65KaePyzmTuVeJA7b00000000021253c481327c1bb8ff438a01a5a95e59b6a715daf589c87c14b5df59vài giây trước 
21.10.2021 02:21:33
34 755 52322 565 bytesTJ2aDMgeipmoZRuUEru2ri8t7TGkxnm6qY00000000021253c34847be3fb5d4605b324df8272daa8a6effbea6128847d12e77vài giây trước 
21.10.2021 02:21:30
34 755 52221 846 bytesTTcYhypP8m4phDhN6oRexz2174zAerjEWP00000000021253c2c515a682df6f0d70e8ad09de7a2d5142dc43d685100fa2fc76vài giây trước 
21.10.2021 02:21:27
34 755 52118 258 bytesTBsyKdNsCKNXLgvneeUJ3rbXgWSgk6paTM00000000021253c10793a8ac65b71b785056cde47dbd4bd8b1bf4cdcc15b9a6062vài giây trước 
21.10.2021 02:21:24
34 755 52016 485 bytesTKSXDA8HfE9E1y39RczVQ1ZascUEtaSToF00000000021253c09f38e553cf42e7e11cc4aa819545f47353363b6d6261ebaf53vài giây trước 
21.10.2021 02:21:21
34 755 51919 094 bytesTTMNxTmRpBZnjtUnohX84j25NLkTqDga7j00000000021253bf4fa700abd0c144f9607f40be81f243056e42522f32b19ce564một phút trước 
21.10.2021 02:21:18
34 755 51824 797 bytesTLyqzVGLV1srkB7dToTAEqgDSfPtXRJZYH00000000021253be31bc71f0bcc39ca0ef5a49ecb8d7220ef98fadb292c2964889một phút trước 
21.10.2021 02:21:15
34 755 51731 413 bytesTNaJADoq1u2atryP1ZzwvmEE4ZBELXfMqw00000000021253bdbaf0dd8505c16714bed11ed439fad02405193f62e7d0295d114một phút trước 
21.10.2021 02:21:12
34 755 51635 975 bytesTVFKwzE8qeETLaZEHMx2tjEsdnujAgAWaA00000000021253bcab66668d5bf2fc657b8ab615c3f4c0e9d54ed6de76b63bf1133một phút trước 
21.10.2021 02:21:09
34 755 51523 499 bytesTSzoLaVCdSNDpNxgChcFt9rSRF5wWAZiR400000000021253bb6996df00248aacd21c1f8431e89f11d0e685a674037ab47b78một phút trước 
21.10.2021 02:21:06
34 755 51427 332 bytesTUD4YXYdj2t1gP5th3A7t97mx1AUmrrQRt00000000021253ba6cd523da6b967f3847a8686913cf2dc7dc81b0310bb57a7295một phút trước 
21.10.2021 02:21:03