Bitcoin


Thông tin blockchain
Chiều cao khối
TPS (24 giờ)
2.89 tx/s
Tốc độ hash
168.79 Eh/s
Thời gian đào khối trung bình
7.99 min
Tổng txs
636 007 001
Nguồn cung lưu thông
Độ khó
23.58 Th
Dữ liệu thị trường
Khối lượng (24 giờ)
117 199 438 077 $
Giá
54 071.75 $
Giới hạn thị trường
1 010 516 520 390.62 $
Khối lượng (24 giờ)
2 167 480 BTC
Lưu thông
18 688 437.5
Nguồn cung tối đa
21 000 000

Khối
Giao dịch
Địa chỉ