Bitcoin


Thông tin blockchain
Chiều cao khối
TPS (24 giờ)
3.53 tx/s
Tốc độ hash
142.38 Eh/s
Thời gian đào khối trung bình
15.07 min
Tổng txs
678 556 840
Giao dịch đang chờ
Độ khó
19.89 Th
Dữ liệu thị trường
Khối lượng (24 giờ)
230 563 593 354 $
Giá
62 023.21 $
Giới hạn thị trường
1 168 813 824 872.81 $
Khối lượng (24 giờ)
3 717 376 BTC
Lưu thông
18 844 781.25
Nguồn cung tối đa
21 000 000

Khối
Giao dịch
Địa chỉ