Bitcoin


Thông tin blockchain
Chiều cao khối
TPS (24 giờ)
2.91 tx/s
Tốc độ hash
103.8 Eh/s
Thời gian đào khối trung bình
8.85 min
Tổng txs
660 573 362
Giao dịch đang chờ
Độ khó
14.5 Th
Dữ liệu thị trường
Khối lượng (24 giờ)
75 024 606 025 $
Giá
40 969.13 $
Giới hạn thị trường
769 292 717 433.75 $
Khối lượng (24 giờ)
1 831 247 BTC
Lưu thông
18 777 375
Nguồn cung tối đa
21 000 000

Khối
Giao dịch
Địa chỉ