Dụng cụ

Ký hiệu
Giá
Kích thước ฿
Thay đổi
Tên
BTC/EUR5388.01000000   1.83699098   +2.51%Bitcoin/Euro
BTC/USD6427.73000000   1.21568207   +0.84%Bitcoin/US dollar
BTC/JPY703171.28000000   0.50798994   +0.33%Bitcoin/Yen
BTC/CNY41883.36000000   0.24800000   +1.53%Bitcoin/Yuan
BTC/RUB417001.00000000   0.19778862   -2.57%Bitcoin/Ruble
XGOX/USD0.00098762   0.00047580   +513.96%XGOX/US dollar
MIC3/USD0.00000009   0.00028156   -55.00%MouseCoin/US dollar
ZER/USD0.04600000   0.00025979   0.00%Zero/US dollar
ILC/USD0.04000000   0.00000604   +100.00%ILCoin/US dollar
URALS/USD0.00120000   0.00000419   +50.00%UralsCoin/US dollar
SHND/JPY0.00004000   0.00000000   +0.03%StrongHands/Yen
ZZC/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Zozo/US dollar
X12/USD0.03000000   0.00000000   0.00%X12/US dollar
X12/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%X12/Euro
VLU/USD0.03010000   0.00000000   0.00%Valuto/US dollar
VLU/RUB0.78760000   0.00000000   0.00%Valuto/Ruble
URALS/RUB0.05700000   0.00000000   0.00%UralsCoin/Ruble
TLC/USD0.45000000   0.00000000   0.00%TLCoin/US dollar
STAK/USD0.07500000   0.00000000   0.00%Straks/US dollar
SCS/USD0.77000000   0.00000000   0.00%SpeedCash/US dollar
SCS/RUB0.16960000   0.00000000   0.00%SpeedCash/Ruble
RUP/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Rupee/US dollar
PROUD/USD0.00020000   0.00000000   0.00%PROUD Money/US dollar
PROUD/RUB0.00000000   0.00000000   0.00%PROUD Money/Ruble
PROUD/JPY0.99990000   0.00000000   0.00%PROUD Money/Yen
PROUD/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%PROUD Money/Euro
PROUD/CNY0.00000000   0.00000000   0.00%PROUD Money/Yuan
PRIV/RUB0.90100000   0.00000000   0.00%Privcy/Ruble
PRIV/JPY0.00000000   0.00000000   0.00%Privcy/Yen
ONION/USD1.51000000   0.00000000   0.00%DeepOnion/US dollar
ONION/RUB24.00000000   0.00000000   0.00%DeepOnion/Ruble
ONION/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%DeepOnion/Euro
MUSD/USD0.01000000   0.00000000   0.00%MUSDcoin/US dollar
MEC/EUR0.01000000   0.00000000   0.00%Megacoin/Euro
MAG/USD0.01000000   0.00000000   0.00%Magnet/US dollar
LIZ/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Lizus/US dollar
IOP/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/US dollar
IOP/RUB0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/Ruble
IOP/JPY0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/Yen
IOP/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/Euro
IOP/CNY0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/Yuan
FLASH/USD0.03340000   0.00000000   0.00%Flash/US dollar
FLASH/RUB0.00000000   0.00000000   0.00%Flash/Ruble
FLASH/JPY0.40050000   0.00000000   0.00%Flash/Yen
FLASH/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%Flash/Euro
FLASH/CNY0.00000000   0.00000000   0.00%Flash/Yuan
ERC/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%EuropeCoin/Euro
DRM/USD0.10000000   0.00000000   0.00%Dreamcoin/US dollar
DMD/EUR0.02000050   0.00000000   0.00%Diamond/Euro
DGB/EUR0.03750000   0.00000000   0.00%Digibyte/Euro
CNTF/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%CNT Future/Euro
CGEN/USD0.00030000   0.00000000   0.00%Community Generation/US dollar
BTX/EUR0.02000000   0.00000000   0.00%Bitcore/Euro
BTDX/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%BitCloud/Euro
BSD/EUR0.00008400   0.00000000   0.00%BitSend/Euro
BCD/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Bitcoin Diamond/US dollar
BCD/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%Bitcoin Diamond/Euro

X12/EUR: Mua hoặc bán X12 cho Euro

Đơn hàng X12/EUR

Mua X12
Tổng số: 0.1242 EUR
Bán X12
Tổng số: 900.00 X12
Tổng số X12Số tiềnGiáHỏiSố tiềnTổng số X12
54540.0023
0.89892525
0.9900100125
1.0000700825
4.999812837
5.000050887
5.750010897
7.00001898
10.00002900

Mua X12

Số dư 0.00000000 
Câu hỏi hay nhất 0.8989 
X12
€ trên 1

Bán X12

Số dư 0.00000000 X12
Giá tốt nhất 0.0023 
X12
€ trên 1

Đăng nhập hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này

Đăng kýĐăng nhập

Lịch sử giao dịch X12/EUR

Thời gian (UTC)GiáSố tiền

Độ sâu thị trường X12/EUR

Không có dữ liệu để hiển thị