Dụng cụ

Ký hiệu
Giá
Kích thước ฿
Thay đổi
Tên
BTC/EUR5958.62000000   1.36830205   +1.44%Bitcoin/Euro
BTC/USD7510.00000000   0.80705967   +4.34%Bitcoin/US dollar
BTC/JPY777917.00000000   0.51250000   +0.62%Bitcoin/Yen
BTC/CNY47239.90000000   0.25720000   +0.70%Bitcoin/Yuan
BTC/RUB435000.00000000   0.11532388   -1.14%Bitcoin/Ruble
URALS/RUB0.16500000   0.00001651   0.00%UralsCoin/Ruble
VLU/USD0.00700000   0.00000630   +100.00%Valuto/US dollar
VLU/RUB1.00000000   0.00000455   0.00%Valuto/Ruble
ZZC/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Zozo/US dollar
ZER/USD1.37999988   0.00000000   0.00%Zero/US dollar
XGOX/USD0.00008010   0.00000000   0.00%XGOX/US dollar
X12/USD0.98990000   0.00000000   0.00%X12/US dollar
X12/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%X12/Euro
URALS/USD0.00250000   0.00000000   0.00%UralsCoin/US dollar
TLC/USD0.32000000   0.00000000   0.00%TLCoin/US dollar
STAK/USD0.10000000   0.00000000   0.00%Straks/US dollar
SHND/JPY0.00003202   0.00000000   0.00%StrongHands/Yen
SCS/USD0.77000000   0.00000000   0.00%SpeedCash/US dollar
SCS/RUB0.00000000   0.00000000   0.00%SpeedCash/Ruble
RUP/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Rupee/US dollar
PRiV/RUB0.00000000   0.00000000   0.00%Privcy/Ruble
PRiV/JPY0.00000000   0.00000000   0.00%Privcy/Yen
PROUD/USD0.00020000   0.00000000   0.00%PROUD Money/US dollar
PROUD/RUB0.00000000   0.00000000   0.00%PROUD Money/Ruble
PROUD/JPY0.00000000   0.00000000   0.00%PROUD Money/Yen
PROUD/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%PROUD Money/Euro
PROUD/CNY0.00000000   0.00000000   0.00%PROUD Money/Yuan
ONION/USD1.51000000   0.00000000   0.00%DeepOnion/US dollar
ONION/RUB50.00000000   0.00000000   0.00%DeepOnion/Ruble
ONION/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%DeepOnion/Euro
MUSD/USD0.01000000   0.00000000   0.00%MUSDcoin/US dollar
MIC3/USD0.00000004   0.00000000   0.00%MouseCoin/US dollar
MEC/EUR0.01000000   0.00000000   0.00%Megacoin/Euro
MAG/USD0.01000000   0.00000000   0.00%Magnet/US dollar
LIZ/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Lizus/US dollar
IOP/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/US dollar
IOP/RUB0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/Ruble
IOP/JPY0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/Yen
IOP/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/Euro
IOP/CNY0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/Yuan
FLASH/USD0.03340000   0.00000000   0.00%Flash/US dollar
FLASH/RUB0.00000000   0.00000000   0.00%Flash/Ruble
FLASH/JPY0.40050000   0.00000000   0.00%Flash/Yen
FLASH/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%Flash/Euro
FLASH/CNY0.00000000   0.00000000   0.00%Flash/Yuan
ERC/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%EuropeCoin/Euro
DRM/USD0.01200000   0.00000000   0.00%Dreamcoin/US dollar
DMD/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%Diamond/Euro
DGB/EUR0.03750000   0.00000000   0.00%Digibyte/Euro
CNTF/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%CNT Future/Euro
CGEN/USD0.00030000   0.00000000   0.00%Community Generation/US dollar
BTX/EUR0.02000000   0.00000000   0.00%Bitcore/Euro
BTDX/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%BitCloud/Euro
BSD/EUR0.00008400   0.00000000   0.00%BitSend/Euro
BCD/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Bitcoin Diamond/US dollar
BCD/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%Bitcoin Diamond/Euro

PROUD/CNY: Mua hoặc bán PROUD Money cho Yuan

Đơn hàng PROUD/CNY

Mua PROUD
Tổng số: 1.980 CNY
Bán PROUD
Tổng số: 23267 PROUD
Tổng số PROUDSố tiềnGiáHỏiSố tiềnTổng số PROUD
2002000.0099
99.00002326023260
124.2018123261
125.2018123262
888.0000123263
8888.0000123264
88888.0000123265
201900.0000223267

Mua PROUD

Số dư 0.00000000 
Câu hỏi hay nhất 99.0000 
PROUD
¥ trên 1

Bán PROUD

Số dư 0.00000000 PROUD
Giá tốt nhất 0.0099 
PROUD
¥ trên 1

Đăng nhập hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này

Đăng kýĐăng nhập

Lịch sử giao dịch PROUD/CNY

Thời gian (UTC)GiáSố tiền

Độ sâu thị trường PROUD/CNY

Không có dữ liệu để hiển thị