Dụng cụ

Ký hiệu
Giá
Kích thước ฿
Thay đổi
Tên
BTC/USD6466.44000000   1.84304409   +1.80%Bitcoin/US dollar
BTC/EUR5385.87000000   1.74498965   +2.03%Bitcoin/Euro
BTC/JPY701185.42000000   0.46199593   +0.04%Bitcoin/Yen
BTC/CNY42253.60000000   0.24000000   +1.80%Bitcoin/Yuan
BTC/RUB420720.84000000   0.13225151   -1.53%Bitcoin/Ruble
URALS/USD0.00120000   0.00000419   +50.00%UralsCoin/US dollar
MIC3/USD0.00000012   0.00000013   -40.00%MouseCoin/US dollar
ZZC/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Zozo/US dollar
ZER/USD0.04600000   0.00000000   0.00%Zero/US dollar
XGOX/USD0.00016086   0.00000000   0.00%XGOX/US dollar
X12/USD0.03000000   0.00000000   0.00%X12/US dollar
X12/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%X12/Euro
VLU/USD0.03010000   0.00000000   0.00%Valuto/US dollar
VLU/RUB0.78760000   0.00000000   0.00%Valuto/Ruble
URALS/RUB0.05700000   0.00000000   0.00%UralsCoin/Ruble
TLC/USD0.45000000   0.00000000   0.00%TLCoin/US dollar
STAK/USD0.07500000   0.00000000   0.00%Straks/US dollar
SHND/JPY0.00003999   0.00000000   0.00%StrongHands/Yen
SCS/USD0.77000000   0.00000000   0.00%SpeedCash/US dollar
SCS/RUB0.16960000   0.00000000   0.00%SpeedCash/Ruble
RUP/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Rupee/US dollar
PROUD/USD0.00020000   0.00000000   0.00%PROUD Money/US dollar
PROUD/RUB0.00000000   0.00000000   0.00%PROUD Money/Ruble
PROUD/JPY0.99990000   0.00000000   0.00%PROUD Money/Yen
PROUD/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%PROUD Money/Euro
PROUD/CNY0.00000000   0.00000000   0.00%PROUD Money/Yuan
PRIV/RUB0.90100000   0.00000000   0.00%Privcy/Ruble
PRIV/JPY0.00000000   0.00000000   0.00%Privcy/Yen
ONION/USD1.51000000   0.00000000   0.00%DeepOnion/US dollar
ONION/RUB24.00000000   0.00000000   0.00%DeepOnion/Ruble
ONION/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%DeepOnion/Euro
MUSD/USD0.01000000   0.00000000   0.00%MUSDcoin/US dollar
MEC/EUR0.01000000   0.00000000   0.00%Megacoin/Euro
MAG/USD0.01000000   0.00000000   0.00%Magnet/US dollar
LIZ/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Lizus/US dollar
IOP/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/US dollar
IOP/RUB0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/Ruble
IOP/JPY0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/Yen
IOP/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/Euro
IOP/CNY0.00000000   0.00000000   0.00%Internet of People/Yuan
ILC/USD0.00000000   0.00000000   0.00%ILCoin/US dollar
FLASH/USD0.03340000   0.00000000   0.00%Flash/US dollar
FLASH/RUB0.00000000   0.00000000   0.00%Flash/Ruble
FLASH/JPY0.40050000   0.00000000   0.00%Flash/Yen
FLASH/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%Flash/Euro
FLASH/CNY0.00000000   0.00000000   0.00%Flash/Yuan
ERC/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%EuropeCoin/Euro
DRM/USD0.10000000   0.00000000   0.00%Dreamcoin/US dollar
DMD/EUR0.02000050   0.00000000   0.00%Diamond/Euro
DGB/EUR0.03750000   0.00000000   0.00%Digibyte/Euro
CNTF/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%CNT Future/Euro
CGEN/USD0.00030000   0.00000000   0.00%Community Generation/US dollar
BTX/EUR0.02000000   0.00000000   0.00%Bitcore/Euro
BTDX/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%BitCloud/Euro
BSD/EUR0.00008400   0.00000000   0.00%BitSend/Euro
BCD/USD0.00000000   0.00000000   0.00%Bitcoin Diamond/US dollar
BCD/EUR0.00000000   0.00000000   0.00%Bitcoin Diamond/Euro

CNTF/EUR: Mua hoặc bán CNT Future cho Euro

Đơn hàng CNTF/EUR

Mua CNTF
Tổng số: 0 EUR
Bán CNTF
Tổng số: 23804.2 CNTF
Tổng số CNTFSố tiềnGiáHỏiSố tiềnTổng số CNTF
0.0100000010266.4710266.47
0.015000005.0010271.47
0.020000005.0010276.47
0.025000005.0010281.47
0.030000005.0010286.47
0.035000005.0010291.47
0.040000005.0010296.47
0.049999902136.5012432.97
0.049999941992.7814425.75
0.049999984847.1919272.94
0.0500000010.0019282.94
0.08999999100.0019382.94
0.0900000080.0019462.94
0.0910000010.0019472.94
0.0920000010.0019482.94
0.0930000010.0019492.94
0.0940000010.0019502.94
0.0950000010.0019512.94
0.0960000010.0019522.94
0.0970000010.0019532.94
0.0980000010.0019542.94
0.0990000010.0019552.94
0.1000000010.0019562.94
0.1100000025.0019587.94
0.1110000025.0019612.94
0.1120000018.0019630.94
0.1130000018.0019648.94
0.1140000018.0019666.94
0.1150000018.0019684.94
0.1160000018.0019702.94
0.1170000018.0019720.94
0.1180000018.0019738.94
0.1190000018.0019756.94
0.1200000015.0019771.94
0.1210000015.0019786.94
0.1220000015.0019801.94
0.1230000015.0019816.94
0.1240000015.0019831.94
0.1260000075.0019906.94
0.1270000075.0019981.94
0.1280000075.0020056.94
0.1290000075.0020131.94
0.1300000075.0020206.94
0.1310000075.0020281.94
0.1320000015.0020296.94
0.1330000010.0020306.94
0.1340000010.0020316.94
0.1350000010.0020326.94
0.1360000010.0020336.94
0.1370000010.0020346.94
0.1380000010.0020356.94
0.1390000010.0020366.94
0.1400000010.0020376.94
0.1410000010.0020386.94
0.1420000010.0020396.94
0.1450000010.0020406.94
0.1470000010.0020416.94
0.1480000020.2320437.17
0.1490000020.0020457.17
0.1500000020.0020477.17
0.500000003226.4623703.63
1.00000000100.0023803.63
1000.000000000.5723804.20

Mua CNTF

Số dư 0.00000000 
Câu hỏi hay nhất 0.01000000 
CNTF
€ trên 1

Bán CNTF

Số dư 0.00000000 CNTF
  
CNTF
€ trên 1

Đăng nhập hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này

Đăng kýĐăng nhập

Lịch sử giao dịch CNTF/EUR

Thời gian (UTC)GiáSố tiền

Độ sâu thị trường CNTF/EUR

Không có dữ liệu để hiển thị