Ứng dụng CREX24

Lưu ý: Phiên bản mới của ứng dụng Crex24 Ultimate đã ra mắt!

Crex24 là ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử trên smartphone dành cho hệ điều hành Android

Bạn có thể dùng nó để mua bán, nạp rút tiền điện tử, dùng vòi và xem báo cáo.

Có thể cài đặt Crex24 từ Google Play hoặc tải tệp APK Crex24 Ultimate bên dưới. Ứng dụng tương thích với Android 5.0 trở lên.

Cài đặt từ Google Play

hoặc

Tải APK Crex24 Ultimate

Hiện hướng dẫn cài đặt thủ công tệp APK