Ứng dụng CREX24 (Beta)

Chú ý! Ứng dụng hiện đang được phát triển. Lỗi và thất bại có thể xảy ra.

Tải xuống ứng dụng

Bạn có thể tìm thấy tệp đã tải xuống của mình trong thư mục "Tải xuống". Khi cài đặt bắt đầu, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện:

Screenshot 1

Nhấp vào "Cho phép" hoặc đi tới "Cài đặt" và cho phép cài đặt ứng dụng từ "Nguồn không xác định":

Screenshot 2

Chúng tôi đảm bảo rằng ứng dụng của chúng tôi an toàn cho thiết bị di động. Nhấp vào "OK" trong cửa sổ bật lên chung:

Screenshot 3

Sau đó nhấp vào "Cài đặt":

Screenshot 4

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong khi cài đặt ứng dụng, vui lòng liên hệ với Nhóm Hỗ Trợ Khách Hàng.