Chính sách Hủy niêm yết

Tài liệu này xác lập mối quan hệ giữa quản lý của Crex24 (sau đây gọi là Sàn giao dịch), nhà phát triển (nhà tổ chức, chủ sở hữu) của loại tiền điện tử (sau đây gọi là Nhà phát triển) và mô tả các điều kiện và thủ tục xóa tiền điện tử (hoặc token, sau đây gọi là Xu) khỏi Sàn giao dịch.

Nhân viên của Sàn giao dịch mong nhận được từ Nhà phát triển những thông tin tức thời và toàn diện, cần thiết cho việc sử dụng Xu không gián đoạn và công bằng trong các hoạt động giao dịch trên Sàn giao dịch. Nếu không có thông báo của những sự kiện được liệt kê dưới đây, Xu có thể bị loại bỏ khỏi Sàn giao dịch:

  • cập nhật
  • fork
  • tấn công xu blockchain
  • không truy cập được trang web hoặc coin explorer

Xu sẽ bị loại bỏ khỏi sàn giao dịch tiền điện tử trong những trường hợp sau:

  • Mạng không ổn định trong thời gian dài
  • Hơn 30 ngày không có khối lượng giao dịch
  • Nhà phát triển bị nghi ngờ có những hoạt động vô đạo đức hoặc lừa đảo
  • Nhà phát triển ngừng hỗ trợ Xu
  • Nhà phát triển không bồi thường thiệt hại mà người sử dụng Sàn giao dịch gánh chịu do kết quả của một cuộc tấn công vào Xu blockchain hoặc do lỗi phần mềm Xu
  • Nhà phát triển vi phạm Quyền Tài sản Trí tuệ của một Bên thứ ba.

Các Nhà phát triển của tiền điện tử có nghĩa vụ đền bù thất thoát phát sinh ở Sàn giao dịch vì những cuộc tấn công vào blockchain của tiền điện tử. Sàn giao dịch có quyền đóng băng ví tiền điện tử cho đến khi các khoản thất thoát đã được đền bù đầy đủ hoặc có quyền hủy niêm yết tiền điện tử khỏi Sàn giao dịch trong trường hợp nhà phát triển từ chối đền bù. Nếu Nhà phát triển vi phạm bất kỳ điều nào trong các nghĩa vụ của họ, dẫn đến việc người dùng khiếu nại với ban quản lý của Sàn giao dịch, Nhà phát triển có nghĩa vụ phản hồi tất cả khiếu nại mà ban quản lý của Sàn giao dịch thông báo cho Nhà phát triển biết.

Trước khi xóa một đồng tiền khỏi sàn, sẽ có một thời gian lên đến 30 ngày để người dùng rút tài sản của họ. Xu còn lại chưa được rút trước ngày hủy niêm yết sẽ bị mất không thu hồi được.

Trong trường hợp coin bị hủy niêm yết, phí niêm yết sẽ không được hoàn lại cho nhà phát triển.

Chúng tôi dùng cookie để tăng cường tính dễ dùng của trang web và để phân tích lưu lượng, cũng như vì mục đích bảo mật và marketing. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie.