Chính sách Hủy niêm yết

Tài liệu này xác lập mối quan hệ giữa quản lý của Crex24 (sau đây gọi là Sàn giao dịch), nhà phát triển (nhà tổ chức, chủ sở hữu) của loại tiền điện tử (sau đây gọi là Nhà phát triển) và mô tả các điều kiện và thủ tục xóa tiền điện tử (hoặc token, sau đây gọi là Xu) khỏi Sàn giao dịch.

Nhân viên của Sàn giao dịch mong nhận được từ Nhà phát triển những thông tin tức thời và toàn diện, cần thiết cho việc sử dụng Xu không gián đoạn và công bằng trong các hoạt động giao dịch trên Sàn giao dịch. Nếu không có thông báo của những sự kiện được liệt kê dưới đây, Xu có thể bị loại bỏ khỏi Sàn giao dịch:

  • cập nhật
  • fork
  • tấn công xu blockchain
  • không truy cập được trang web hoặc coin explorer

Xu sẽ bị loại bỏ khỏi sàn giao dịch tiền điện tử trong những trường hợp sau:

  • Mạng không ổn định trong thời gian dài
  • Hơn 30 ngày không có khối lượng giao dịch
  • Nhà phát triển bị nghi ngờ có những hoạt động vô đạo đức hoặc lừa đảo
  • Nhà phát triển ngừng hỗ trợ Xu
  • Nhà phát triển không bồi thường thiệt hại mà người sử dụng Sàn giao dịch gánh chịu do kết quả của một cuộc tấn công vào Xu blockchain hoặc do lỗi phần mềm Xu
  • Nhà phát triển vi phạm Quyền Tài sản Trí tuệ của một Bên thứ ba.

The Developers of a cryptocurrency are obliged to compensate losses incurred by the Exchange due to attacks on the cryptocurrency’s blockchain. The Exchange reserves the right to freeze a cryptocurrency wallet until losses have been fully compensated or to delist a cryptocurrency from the Exchange in the event of refusal to provide compensation. Should the Developers violate any of their obligations, which leads to users making claims against the administration of the Exchange, they are obliged to respond to all claims which the administration of the Exchange has brought to their attention.

Trước khi loại bỏ Xu khỏi Sàn giao dịch, sẽ có một thời gian lên đến 30 ngày, trong đó, người sử dụng có thể rút tài sản của mình. Đối với những xu có blockchain hỏng, sẽ có một thời gian y hệt để người sử dụng có cơ hội quy đổi số dư lấy token của Sàn giao dịch.

Trong trường hợp coin bị hủy niêm yết, phí niêm yết sẽ không được hoàn lại cho nhà phát triển.