Ví dụ:

Giao dịch nào sẽ góp tiền vào số dư giới thiệu?
 • Nếu khách hàng bạn đã giới thiệu rút tiền bằng tiền điện tử, bạn sẽ kiếm được hoa hồng 25% cho lần rút tiền.
 • Nếu khách hàng bạn đã giới thiệu có một giao dịch, bạn sẽ được cộng thêm số dư giới thiệu tối đa 25% cho lần rút tiền.
 • Nếu khách hàng bạn đã giới thiệu đặt cược vào bất kỳ trò chơi nào ở Crex24, bạn sẽ nhận được 0,25% tiền cược.

Điều khoản & Điều kiện chương trình:

 • Tiền hoa hồng được cập nhật vào số dư giới thiệu gần như ngay lập tức sau khi khách hàng bạn giới thiệu hoàn thành xong giao dịch.
 • Tiền hoa hồng của bạn được cập nhật bằng đồng tiền mà khách hàng bạn giới thiệu sử dụng.
 • Không có hạn mức về số lần giới thiệu bạn có thể thực hiện từ một tài khoản. Bạn có thể dùng bao nhiêu đường dẫn giới thiệu tùy ý.
 • Xác minh không phải là yêu cầu bắt buộc để tham gia Chương trình liên kết.
 • Theo quy tắc của trang web Crex24, không được dùng một đường dẫn giới thiệu để đăng ký hơn một tài khoản thuộc về cùng một khách hàng. Nếu phát hiện hành vi này, tất cả số tiền hoa hồng đã nhận sẽ bị vô hiệu và khách hàng bị nghi ngờ sẽ bị tạm ngưng tham gia Chương trình liên kết.
 • Crex24 không cung cấp khả năng kỹ thuật để giới thiệu những khách hàng hiện tại.
 • Crex24 không chào mời các điều kiện riêng trong Chương trình liên kết. Tất cả khách hàng được đề nghị các điều kiện và cơ hội như nhau.
 • Crex24 có quyền sửa đổi Điều khoản & Điều kiện của Chương trình liên kết hoặc sửa sổ tiền hoa hồng được đề nghị vào bất kỳ lúc nào.
 • Crex24 có quyền thu hồi quyền của khách hàng tham gia vào Chương trình liên kết, nhận trả thưởng và hoa hồng vào bất kỳ lúc nào mà không cần đưa ra lý do.

< Đến Chương trình liên kết

Chúng tôi dùng cookie để tăng cường tính dễ dùng của trang web và để phân tích lưu lượng, cũng như vì mục đích bảo mật và marketing. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie.