Bayarin sa transaksyon

May dalawang counterpart sa bawat transaksyon:

  • Ang mga market maker ay nag-o-order para bumili at magbenta sa market bago magkaroon ng mga transaksyon na gumagawa ng liquidity sa market (nagkakaroon ng order book). Hindi kailangang ipatupad kaagad ang mga order na ito.
  • Tinatapos ng mga market taker ang mga transaksyon sa kasalukuyang alok sa market.

Nagbabayad ang mga market taker ng fee para sa bawat transaksyon. Ang laki ng fee ay nakadepende sa dami ng iyong mga trade. Kada 24 na oras, kinakalkula namin ang dami ng trading sa nakalipas na 30 araw ng trading sa iyong account at dynamic na isinasaayos ang fee alinsunod sa talahanayan:


Mga bayarin sa deposito at withdrawal

Deposit and withdrawal limits in our cryptocurrency exchange depend on the stage you have reached in the verification process, as well as the deposit and withdrawal limits set by your chosen payment method.

Hindi mo kailangang mag-withdraw gamit ang parehong paraan ng pagbabayad na ginagamit sa pagdedeposito ng mga pondo. Puwede mong i-withdraw ang iyong mga pondo gamit ang anumang paraan ng pagbabayad na available sa exchange. Ang listahan ng mga available na paraan ng pagbabaayad ay makikita sa tab na "Account" sa pamamagitan ng pagpili sa "Magdeposito" o "Mag-withdraw" para sa kinakailangang currency.

Please be aware that payment service providers (banks and payment systems) may charge their own fees in accordance with their tariff plans. The exchange bears no responsibility for the actions and tariffs of these providers, and does not monitor or inform users about the existence or size of these fees.

Mga bayarin sa cryptocurrency

Mga bayarin sa fiat currency

Gumagamit kami ng cookies para mapaganda ang kakayahang magamit ng aming website at para pag-aralan ang traffic, pati na rin sa mga layuning panseguridad at marketing. Higit na alamin ang tungkol sa paggamit ng cookies.