Ang mga faucet ng CREX24 ay nagbibigay-daan sa mga nakarehistrong customer na makatanggap ng cryptocurrency nang libre. May nakatakdang pagitan ng oras at mga limitasyon sa pagbabayad para sa bawat available na currency.

I-click ang "Kunin" kapag available ang button. Ike-credit ang cryptocurrency sa iyong trading account.

CoinHalaga ng payoutPagitan ng orasKunin
TFC13 h.
HNDC51 h.
CRP11 araw
BTT19 h.
POP15 h.
MICRO1005 h.
CREX0.000016 h.
FREE7005 h.
DATP105 h.
SDGO33.3333333333 min
Petsa at orasNicknameCoinKabuuan
05.04.2020 01:32:25VolatileOrder31BKC1
05.04.2020 01:32:24LaboredCherries84DATP10
05.04.2020 01:32:24LeftHorses44DATP10
05.04.2020 01:32:24DangerousError98CREX0.00001
05.04.2020 01:32:23AcceptableFarm24CREX0.00001
05.04.2020 01:32:22RightWash15DATP10
05.04.2020 01:32:21RemarkableBrake73DATP10
05.04.2020 01:32:21AliveCrayon99MICRO100
05.04.2020 01:32:21TalentedHorn42HNDC5
05.04.2020 01:32:20MasterfocusTFC1

Gumawa ng faucet