Ang mga faucet ng CREX24 ay nagbibigay-daan sa mga nakarehistrong customer na makatanggap ng cryptocurrency nang libre. May nakatakdang pagitan ng oras at mga limitasyon sa pagbabayad para sa bawat available na currency.

I-click ang "Kunin" kapag available ang button. Ike-credit ang cryptocurrency sa iyong trading account.

CoinHalaga ng payoutPagitan ng orasKunin
CHEESE110 o.
BTCZ115 o.
IFC110 o.
VIPS112 o.
SHND112 o.
CYMT108 o.
MICRO1014 o.
DATP1012 o.
SDGO104 o.
BETXC0.18 o.