Hindi ginagarantiya ng paglikha ng mga faucet ang pinansyal na kita o opsyon na pagpapalit ng iyong currency para sa ibang cryptocurrency. Dagdag pa rito, upang palitan o i-withdraw ang anumang cryptocurrency na iyong nakuha mula sa isang faucet, maaaring mangailangan ka ng mas marami pang ganoong cryptocurrency kaysa natanggap mo mula sa faucet.

Ang mga faucet ng CREX24 ay nagbibigay-daan sa mga nakarehistrong customer na makatanggap ng cryptocurrency nang libre. May nakatakdang pagitan ng oras at mga limitasyon sa pagbabayad para sa bawat available na currency.

I-click ang "Kunin" kapag available ang button. Ike-credit ang cryptocurrency sa iyong trading account.

CoinHalaga ng payoutPagitan ng orasKunin
MICRO101 a.
DOGECAT1000012 o.

Gumagamit kami ng cookies para mapaganda ang kakayahang magamit ng aming website at para pag-aralan ang traffic, pati na rin sa mga layuning panseguridad at marketing. Higit na alamin ang tungkol sa paggamit ng cookies.