Block

Taas:
34676556
Hash:
0000000002111f4c1d29e2e88cb706eff348a1b968fc98e85658d5acb40695b7
Oras ng paglikha ng block (UTC):
18.10.2021 08:26:45
Miner:
Laki ng block:
22 915 bytes
Status:
Nakumpirma1 381 389 Mga kumpirmasyon
Nakumpirmang mga SR:
19
Bilang ng Transaksyon:
82
Mga transfer:
72
Halaga ng energy:
975 890
Ikonsumo ang bandwidth:
25 885
Block Reward:
16 TRX
Parent block hash:
0000000002111f4b3120e849154f9ccbbb33184f9256b832d7a8d90c676ac7e0
Version number:
22
Merkle Root:
BQrkB5rz2qqVuyecnVHZ53UXsqfavEa5hcLFebGnZWjUHPDeT

Nakumpirmang mga SRGumagamit kami ng cookies para mapaganda ang kakayahang magamit ng aming website at para pag-aralan ang traffic, pati na rin sa mga layuning panseguridad at marketing. Higit na alamin ang tungkol sa paggamit ng cookies.