Block

Taas:
34676538
Hash:
0000000002111f3a1057d218918a5eea040573ad8d8e48698caeb226bc384292
Oras ng paglikha ng block (UTC):
18.10.2021 08:25:51
Laki ng block:
21 040 bytes
Status:
Nakumpirma1 381 160 Mga kumpirmasyon
Nakumpirmang mga SR:
19
Bilang ng Transaksyon:
71
Mga transfer:
63
Halaga ng energy:
1 065 405
Ikonsumo ang bandwidth:
24 574
Block Reward:
16 TRX
Parent block hash:
0000000002111f39f97ccf2331b016d427416850fa99b80ac3f5d84147061bd8
Version number:
22
Merkle Root:
BgSrhvFPEeT2EkLXPk9nyvEWgEhqjLh8QpCPfVjoYGykaEtRj

Nakumpirmang mga SRGumagamit kami ng cookies para mapaganda ang kakayahang magamit ng aming website at para pag-aralan ang traffic, pati na rin sa mga layuning panseguridad at marketing. Higit na alamin ang tungkol sa paggamit ng cookies.