Block

Taas:
34676537
Hash:
0000000002111f39f97ccf2331b016d427416850fa99b80ac3f5d84147061bd8
Oras ng paglikha ng block (UTC):
18.10.2021 08:25:48
Miner:
Laki ng block:
29 652 bytes
Status:
Nakumpirma1 381 331 Mga kumpirmasyon
Nakumpirmang mga SR:
19
Bilang ng Transaksyon:
72
Mga transfer:
64
Halaga ng energy:
2 441 981
Ikonsumo ang bandwidth:
32 744
Block Reward:
16 TRX
Parent block hash:
0000000002111f3848ce38be2a138ef4999a66ae9fd79f6c360ae730df057c16
Version number:
22
Merkle Root:
2tiLYMB7CVDm5tb7jLTpStnwP4ZY42FmH8VZVkBbFWBshLXQCZ

Nakumpirmang mga SRGumagamit kami ng cookies para mapaganda ang kakayahang magamit ng aming website at para pag-aralan ang traffic, pati na rin sa mga layuning panseguridad at marketing. Higit na alamin ang tungkol sa paggamit ng cookies.