Patakaran sa Pag-delist

Itinatalaga ng dokumentong ito ang ugnayan sa pagitan ng pamunuan ng CREX24 (mula rito ay tatawaging Exchange), at mga developer (mga organizer, may-ari) ng mga cryptocurrency (mula rito ay tatawagin bilang Developer) at inilalarawan nito ang mga kundisyon at pamamaraan sa pag-delete ng mga cryptocurrency (o token, mula rito ay tatawaging Coin) mula sa Exchange.

Umaasa ang mga empleyado ng Exchange na makatanggap mula sa Mga Developer ng mabilis at komprehensibong impormasyon na kinakailangan para sa tuloy-tuloy at patas na paggamit ng Coin sa mga pagpapatakbo sa trading sa Exchange. Kung walang notification tungkol sa mga event na nakalista sa ibaba, puwedeng maalis ang Coin sa Exchange:

  • mga update
  • mga fork
  • mga pag-atake sa mga blockchain coin
  • hindi accessible ang website o coin explorer

Maaalis ang Mga Coin sa cryptocurrency exchange sa mga sumusunod na sitwasyon :

  • Pagiging hindi stable ng network nang masyadong matagal
  • Walang trading sa loob ng mahigit 30 araw
  • Pinaghihinalaang gumagawa ang mga developer ng hindi etikal o mapandayang aktibidad
  • Inihinto ng Developer ang pagsuporta sa Coin
  • Kawalan ng kakayahan ng developer na tugunan ang mga nawala sa mga user ng Exchange bilang resulta ng isang pag-atake sa mga blockchain na Coin, o mga error sa Coin software
  • Paglabag sa Mga Karapatan sa Intelektwal na Pag-aari ng Developer ng Third Party.

Obligado ang Mga Developer ng isang cryptocurrency na bayaran ang mga pagkawala sa Exchange dahil sa mga pag-atake sa blockchain ng cryptocurrency. Nakalaan sa Exchange ang karapatan na i-freeze ang isang cryptocurrency wallet hanggang sa ganap na mabayaran ito o i-delist ang isang cryptocurrency mula the Exchange kung sakaling tumanggi itong magbigay ng bayad. Kung lalabag ang Mga Developer sa alinman sa kanilang mga obligasyon, na humahantong sa paghingi ng mga claim ng mga user sa administration ng Exchange, obligado silang tumugon sa lahat ng claim na idinulog sa kanila ng administration ng exchange.

Bago ang pag-aalis ng Coin mula sa Exchange, may panahon na hanggang 30 araw kung saan maaaring i-withdraw ng mga user ang kanilang mga asset. Anumang natitirang coin na hindi na-withdraw bago ang petsa ng delisting ay mawawala at hindi na maibabalik pa.

Kung sakaling ma-delist ang Coin, hindi ire-refund sa Developer ang bayarin sa listing.

Gumagamit kami ng cookies para mapaganda ang kakayahang magamit ng aming website at para pag-aralan ang traffic, pati na rin sa mga layuning panseguridad at marketing. Higit na alamin ang tungkol sa paggamit ng cookies.