Mga Halimbawa:

Aling mga transaksyon ang nag-aambag ng pondo sa referral balance?
 • Kapag nag-withdraw ang isang customer na ni-refer mo ng cryptocurrency, pwede kang kumita ng hanggang 25% komisyon sa withdrawal.
 • Kapag nag-trade ang isang customer na ni-refer mo, ike-credit ang iyong referral balance ng hanggang 25% komisyon sa transaksyon.
 • Kapag naglagay ng pusta sa anumang laro na available sa Crex24 ang isang customer na ni-refer mo, kikita ka ng 0.25% ng halaga ng taya.

Mga tuntunin at kondisyon ng programa:

 • Halos agad-agad na make-credit ang komisyon sa iyong referral balance pagkatapos na makumpleto ng iyong ni-refer na customer ang kanilang transaksyon.
 • Ike-credit ang iyong komisyon sa currency na ginamit ng iyong ni-refer na customer.
 • Walang limitasyon ang bilang ng referral na pwede mong gawin mula sa isang account. Pwede kang gumamit ng pinakamaraming referral link hangga't gusto mo.
 • Hindi kailangan ng verification para makalahok sa Affiliate Program.
 • Alinsunod sa mga alituntunin ng Crex24 website, hindi pwedeng gamitin ang isang referral link para magparehistro ng mahigit sa isang account na nabibilang sa parehong customer. Kapag natuklasan na nangyari ito, lahat ng pondong natanggap bilang komisyon ay mawawalan ng bisa at masususpinde ang customer na tinutukoy sa paglahok sa Affiliate Program.
 • Hindi nagbibigay ang Crex24 ng teknikal na kakayahang mag-refer ng mga kasalukuyang customer.
 • Hindi nag-aalok ang Crex24 ng indibidwal na mga kondisyon sa loob ng Affiliate Program. Lahat ng customer ay inaalok ng parehong mga kondisyon at oportunidad.
 • Inilalaan ng Crex24 ang karapatang baguhin ang mga tuntunin at kondisyon ng Affiliate Program o i-adjust ang dami ng komisyon na inaalok sa anumang pagkakataon.
 • Inilalaan ng Crex24 ang karapatang bawiin ang karapatan ng isang customer na lumahok sa Affiliate Program at tumanggap ng payouts at komisyon anumang oras nang hindi nagbibigay ng dahilan.

< Pumunta sa Affiliate Program

Gumagamit kami ng cookies para mapaganda ang kakayahang magamit ng aming website at para pag-aralan ang traffic, pati na rin sa mga layuning panseguridad at marketing. Higit na alamin ang tungkol sa paggamit ng cookies.