นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดทั่วไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "นโยบาย") ใช้ในการกำกับการรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ CREX24 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") การใช้บริการนี้จะถือว่าลูกค้า (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า") ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้โดยอัตโนมัติ

นโยบายฉบับนี้อาจถูกปรับเปลี่ยนได้ทุกเวลาภายใต้ดุลยพินิจของฝ่ายดูแลจัดการของบริการนี้ ลูกค้าต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ CREX24 ที่ https://crex24.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") นโยบายเวอร์ชันปรับปรุงใหม่จะมีผลใช้ในทันทีหลังจากที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

การรับและการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

เพื่อจุดประสงค์ในการลงทะเบียนและการรับสิทธิ์เข้าถึงบริการ ลูกค้าต้องดำเนินขั้นตอนการตรวจยืนยัน และแจ้งให้บริการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลและภาพถ่ายเอกสารประจำตัว (หนังสือเดินทาง)

เพื่อจุดประสงค์ในการดูแลจัดการเมื่อเรียกใช้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติที่ไม่เปิดเผยตัวตนดังต่อไปนี้จะถูกรวบรวมจากผู้ใช้:
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ
  • ที่อยู่ IP
  • ที่อยู่ URL
  • ข้อมูลสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์

ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าควรติดต่อทีมงานสนับสนุนลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งไว้

บริการจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้จนกว่าบัญชีของลูกค้าจะถูกลบออก หากต้องการลบบัญชี ลูกค้าควรติดต่อทีมงานสนับสนุนลูกค้า

บริการอาจจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อตอบสนองพันธกรณีทางกฎหมายและการแก้ไขข้อพิพาท

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนดตามคำสั่งศาลเท่านั้น ตามการร้องขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

คุกกี้

บริการนี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงบริการที่จัดให้ ลูกค้าสามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ แต่จะทำให้บริการทำงานไม่ถูกต้อง

ลิงก์ไปยังทรัพยากรของบุคคลภายนอก

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก บริการจะไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ลิงก์ดังกล่าว ลูกค้าควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกด้วยตนเอง

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสและการจัดเก็บข้อมูลมาตรฐาน และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้โดยสมบูรณ์

ผู้ติดต่อ

ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อทีมงานสนับสนุนลูกค้าของบริการนี้