นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดทั่วไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "นโยบาย") ใช้ในการกำกับการรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ CREX24 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") การใช้บริการนี้จะถือว่าลูกค้า (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า") ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้โดยอัตโนมัติ

นโยบายฉบับนี้อาจถูกปรับเปลี่ยนได้ทุกเวลาภายใต้ดุลยพินิจของฝ่ายดูแลจัดการของบริการนี้ ลูกค้าต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ CREX24 ที่ https://crex24.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") นโยบายเวอร์ชันปรับปรุงใหม่จะมีผลใช้ในทันทีหลังจากที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

การรับและการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

เมื่อลงทะเบียนกับบริการและ/หรือเพื่อรับบริการที่เฉพาะเจาะจงจากบริการ ลูกค้าอาจถูกร้องขอให้ดำเนินการยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์ ตามข้อกำหนดของบริการนี้ ลูกค้ามีหน้าที่มอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") กับบริการ สามารถดูรายการของเอกสารจำเป็นได้ที่ https://crex24.com/settings/verification

นอกจากนี้บริการยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลข IP ของลูกค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ลูกค้า, ID โฆษณา, ข้อมูลระบบปฏิบัติการ, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จาก GPS, ความต้องการและการตั้งค่าเมื่อใช้บริการ การวิเคราะห์การใช้บริการและข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นในการช่วยพัฒนาบริการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอาจถูกส่งผ่านไปให้กับบุคคลที่สามเฉพาะในกรณีที่ระบุเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น

บริการมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าและที่ลูกค้ามอบให้โดยสมัครใจในกรณีที่ได้รับคำขออย่างเป็นทางการจากรัฐที่เฉพาะเจาะจงและ/หรือคำขออย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาคดี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหากนี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันกิจกรรมการฉ้อโกง ป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์ของลูกค้าท่านอื่นหรือป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์ของบริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าให้กับผู้ให้บริการและพันธมิตรที่ไว้วางใจได้หากจำเป็น

บริการอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าไปให้กับนักโฆษณาและแพลตฟอร์มวิเคราะห์

การลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าควรติดต่อทีมงานสนับสนุนลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งไว้

บริการจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้จนกว่าบัญชีของลูกค้าจะถูกลบออก หากต้องการลบบัญชี ลูกค้าควรติดต่อทีมงานสนับสนุนลูกค้า

บริการอาจจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อตอบสนองพันธกรณีทางกฎหมายและการแก้ไขข้อพิพาท

ลิงก์ไปยังทรัพยากรของบุคคลภายนอก

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก บริการจะไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ลิงก์ดังกล่าว ลูกค้าควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกด้วยตนเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการบุคคลที่สามและผู้ให้บริการ: https://appodeal.com/privacy-policy

คุกกี้

บริการนี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงบริการที่จัดให้ ลูกค้าสามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ แต่จะทำให้บริการทำงานไม่ถูกต้อง

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริการใช้การเข้ารหัสมาตรฐานและเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลและพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีใดในการส่งและจัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ติดต่อ

ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อทีมงานสนับสนุนลูกค้าของบริการนี้

เราใช้คุกกี้เพื่อยกระดับการใช้งานของเว็บไซต์และเพื่อวิเคราะห์เส้นทางการเข้าชม เช่นเดียวกันกับสำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการตลาด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้