เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

YTN/BTC: ซื้อหรือขาย Yenten สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง YTN/BTC

ซื้อ YTN
รวม: 0.0404 BTC
ขาย YTN
รวม: 158686.75696304 YTN
ทั้งหมด YTN
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด YTN

ซื้อ YTN

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000055 ฿
YTN
฿ ต่อ 1
฿

ขาย YTN

ยอดคงเหลือ 0.00000000 YTN
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000049 ฿
YTN
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย YTN/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด YTN/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง