เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

XMN/BTC: ซื้อหรือขาย Motion สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง XMN/BTC

ซื้อ XMN
รวม: 0.0307 BTC
ขาย XMN
รวม: 5624.75121135 XMN
ทั้งหมด XMN
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด XMN

ซื้อ XMN

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000676 ฿
XMN
฿ ต่อ 1
฿

ขาย XMN

ยอดคงเหลือ 0.00000000 XMN
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000320 ฿
XMN
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย XMN/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด XMN/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง