เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

XGOD/BTC: ซื้อหรือขาย XGOXDark สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง XGOD/BTC

ซื้อ XGOD
รวม: 0 BTC
ขาย XGOD
รวม: 28427038.49432425 XGOD
ทั้งหมด XGOD
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด XGOD

ซื้อ XGOD

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000001 ฿
XGOD
฿ ต่อ 1
฿

ขาย XGOD

ยอดคงเหลือ 0.00000000 XGOD
  
XGOD
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย XGOD/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด XGOD/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง