เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

XBRC/BTC: ซื้อหรือขาย BitRewards สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง XBRC/BTC

ซื้อ XBRC
รวม: 0.006273 BTC
ขาย XBRC
รวม: 161048.73326674 XBRC
ทั้งหมด XBRC
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด XBRC

ซื้อ XBRC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000014 ฿
XBRC
฿ ต่อ 1
฿

ขาย XBRC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 XBRC
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000008 ฿
XBRC
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย XBRC/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด XBRC/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง