เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

WCH/BTC: ซื้อหรือขาย Widecash สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง WCH/BTC

ซื้อ WCH
รวม: 0.003356 BTC
ขาย WCH
รวม: 75130.25374624 WCH
ทั้งหมด WCH
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด WCH

ซื้อ WCH

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000031 ฿
WCH
฿ ต่อ 1
฿

ขาย WCH

ยอดคงเหลือ 0.00000000 WCH
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000014 ฿
WCH
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย WCH/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด WCH/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง