เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

WC/BTC: ซื้อหรือขาย WinCoin สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง WC/BTC

ซื้อ WC
รวม: 0.1129 BTC
ขาย WC
รวม: 165491.57981429 WC
ทั้งหมด WC
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด WC

ซื้อ WC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00002621 ฿
WC
฿ ต่อ 1
฿

ขาย WC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 WC
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00002304 ฿
WC
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย WC/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด WC/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง