เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

VLU/RUB: ซื้อหรือขาย Valuto สำหรับ Ruble

คำสั่ง VLU/RUB

ซื้อ VLU
รวม: 57.40 RUB
ขาย VLU
รวม: 367.00 VLU
ทั้งหมด VLU
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด VLU

ซื้อ VLU

ยอดคงเหลือ 0.00000000 
คำถามที่ดีที่สุด 1.0000 
VLU
₽ ต่อ 1

ขาย VLU

ยอดคงเหลือ 0.00000000 VLU
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.5500 
VLU
₽ ต่อ 1

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย VLU/RUB

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด VLU/RUB

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง