เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

URALS/USD: ซื้อหรือขาย UralsCoin สำหรับ US dollar

คำสั่ง URALS/USD

ซื้อ URALS
รวม: 3.741 USD
ขาย URALS
รวม: 41667.05794206 URALS
ทั้งหมด URALS
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด URALS

ซื้อ URALS

ยอดคงเหลือ 0.00000000 $
คำถามที่ดีที่สุด 0.0064 $
URALS
$ ต่อ 1
$

ขาย URALS

ยอดคงเหลือ 0.00000000 URALS
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.0009 $
URALS
$ ต่อ 1
$

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย URALS/USD

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด URALS/USD

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง