เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ
เปลี่ยน
ชื่อ
BTC/RUB471000.00000001  246738.48903213  -7.15%Bitcoin/Ruble
BTC/JPY944905.09995415  24820.35794311  +4.22%Bitcoin/Yen
SHND/JPY0.00008000  10665.45023062  +11.11%StrongHands/Yen
BTC/USD8251.30000000  487.35600549  -2.09%Bitcoin/US dollar
URALS/RUB0.31990000  0.95874125  -0.03%UralsCoin/Ruble
STAK/USD0.40000000  0.00400000  -52.94%Straks/US dollar
ZZC/USD0.00000000  0.00000000  0.00%Zozo/US dollar
ZER/USD1.00000000  0.00000000  0.00%Zero/US dollar
XGOX/USD0.00077700  0.00000000  0.00%XGOX/US dollar
URALS/USD0.00400000  0.00000000  0.00%UralsCoin/US dollar
TLC/USD0.44999999  0.00000000  0.00%TLCoin/US dollar
SCS/USD1.01000000  0.00000000  0.00%SpeedCash/US dollar
SCS/RUB0.00000000  0.00000000  0.00%SpeedCash/Ruble
PROUD/USD0.00000000  0.00000000  0.00%PROUD Money/US dollar
PROUD/RUB0.00000000  0.00000000  0.00%PROUD Money/Ruble
PROUD/JPY0.00000000  0.00000000  0.00%PROUD Money/Yen
PROUD/EUR0.00000000  0.00000000  0.00%PROUD Money/Euro
PROUD/CNY0.00000000  0.00000000  0.00%PROUD Money/Yuan
ONION/USD1.51000000  0.00000000  0.00%DeepOnion/US dollar
ONION/RUB199.00000000  0.00000000  0.00%DeepOnion/Ruble
ONION/EUR0.00000000  0.00000000  0.00%DeepOnion/Euro
MIC3/USD0.00010000  0.00000000  0.00%MouseCoin/US dollar
MEC/EUR0.00000000  0.00000000  0.00%Megacoin/Euro
MAG/USD0.01000000  0.00000000  0.00%Magnet/US dollar
LIZ/USD0.00000000  0.00000000  0.00%Lizus/US dollar
IOP/USD0.00000000  0.00000000  0.00%Internet of People/US dollar
IOP/RUB0.00000000  0.00000000  0.00%Internet of People/Ruble
IOP/JPY0.00000000  0.00000000  0.00%Internet of People/Yen
IOP/EUR0.00000000  0.00000000  0.00%Internet of People/Euro
IOP/CNY0.00000000  0.00000000  0.00%Internet of People/Yuan
FLASH/USD0.00680000  0.00000000  0.00%Flash/US dollar
FLASH/RUB0.00000000  0.00000000  0.00%Flash/Ruble
FLASH/JPY0.50000000  0.00000000  0.00%Flash/Yen
FLASH/EUR0.00000000  0.00000000  0.00%Flash/Euro
FLASH/CNY0.00000000  0.00000000  0.00%Flash/Yuan
ERC/EUR0.00000000  0.00000000  0.00%EuropeCoin/Euro
DRM/USD0.01200000  0.00000000  0.00%Dreamcoin/US dollar
DMD/EUR0.00000000  0.00000000  0.00%Diamond/Euro
DGB/EUR0.02320000  0.00000000  0.00%Digibyte/Euro
CNTF/EUR0.00000000  0.00000000  0.00%CNT Future/Euro
BTX/EUR10.00000000  0.00000000  0.00%Bitcore/Euro
BTDX/EUR0.00000000  0.00000000  0.00%BitCloud/Euro
BTC/EUR6967.65000000  0.00000000  -1.06%Bitcoin/Euro
BTC/CNY50807.70000000  0.00000000  -2.03%Bitcoin/Yuan
BSD/EUR0.00000000  0.00000000  0.00%BitSend/Euro
BCD/USD0.00000000  0.00000000  0.00%Bitcoin Diamond/US dollar
BCD/EUR0.00000000  0.00000000  0.00%Bitcoin Diamond/Euro

URALS/USD: ซื้อหรือขาย UralsCoin สำหรับ US dollar

คำสั่ง URALS/USD

ซื้อ URALS
รวม: 8.698 USD
ขาย URALS
รวม: 66740 URALS
ทั้งหมด URALSจำนวนเงินประมูลขอจำนวนเงินทั้งหมด URALS
545754570.0003
32417269600.0002
49109166920.0001
0.004044
0.0050199203
0.0051270473
0.005210801553
0.00533111864
0.0054801944
0.00551392083
0.0057302113
0.00594882601
0.00607003301
0.0070803381
0.00902303611
0.0100503661
0.01205604221
0.01303904611
0.0140804691
0.0150504741
0.01601504891
0.01702885179
0.01804405619
0.01907006319
0.02005518861507
0.02505061557
0.03005061607
0.03505061657
0.040043362090
0.04505062140
0.05005062190
0.05505062240
0.06005062290
0.06505062340
0.07005062390
0.0750105063440
0.0800105064490
0.08505064540
0.0900108865628
0.1000100066628
0.75005066678
5.00006266740

ซื้อ URALS

ยอดคงเหลือ 0.00000000 $
คำถามที่ดีที่สุด 0.0040 $
URALS
$ ต่อ 1
$

ขาย URALS

ยอดคงเหลือ 0.00000000 URALS
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.0003 $
URALS
$ ต่อ 1
$

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย URALS/USD

เวลา (UTC)ราคาจำนวนเงิน
18.05.2018 17:350.0040205.00000000
18.05.2018 17:340.0041798.00000000
18.05.2018 10:590.0041392.00000000
18.05.2018 10:040.0041505.00000000
17.05.2018 14:130.00421062.00000000
17.05.2018 13:590.0042536.00000000
17.05.2018 13:590.0042475.00000000
17.05.2018 13:590.0043470.00000000
17.05.2018 13:580.0044546.00000000
17.05.2018 13:410.004499.00000000
17.05.2018 08:330.004481.00000000
17.05.2018 00:570.00504.99500500
16.05.2018 20:130.004410.00000000
16.05.2018 20:120.00446.00000000
16.05.2018 05:590.004999.10189810
16.05.2018 05:590.0048354.44455544
16.05.2018 05:410.0048444.55544456
15.05.2018 09:240.0048226.15784216
15.05.2018 09:240.0046572.04395604
15.05.2018 03:520.0046327.95604396
15.05.2018 03:520.0045320.67932068
15.05.2018 03:520.0044679.00000000
15.05.2018 03:520.0043211.00000000
15.05.2018 03:520.004285.00000000
15.05.2018 03:520.0041350.00000000
15.05.2018 03:520.0040299.09190809
13.05.2018 18:030.004091.90809191
13.05.2018 07:430.0045679.32067932
11.05.2018 19:140.004854.94505495
10.05.2018 15:110.0045499.29270729
10.05.2018 15:110.0043120.00000000
10.05.2018 15:110.004288.00000000
10.05.2018 15:110.004149.71028971
10.05.2018 15:110.0040240.00000000
10.05.2018 14:250.0048281.71828172
06.05.2018 19:160.00321585.00000000
06.05.2018 19:160.00322.00000000
06.05.2018 19:160.0035281.00000000
06.05.2018 19:160.0036132.00000000
06.05.2018 19:130.003638.00000000
06.05.2018 19:130.0037462.00000000
06.05.2018 19:120.003739.00000000
06.05.2018 19:120.003776.00000000
06.05.2018 19:120.0038195.00000000
06.05.2018 18:460.003950.00000000
06.05.2018 18:450.0040130.00000000
06.05.2018 18:440.004178.00000000
06.05.2018 17:300.00412421.00000000
06.05.2018 17:300.004255.00000000
06.05.2018 17:300.004320.00000000
06.05.2018 13:460.004454.00000000
05.05.2018 17:050.00431.00000000
05.05.2018 17:050.004482.00000000
05.05.2018 15:300.0045145.00000000
05.05.2018 15:300.004456.00000000
05.05.2018 15:300.004470.00000000
05.05.2018 15:300.0044100.00000000
05.05.2018 14:420.0043109.00000000
05.05.2018 13:180.0043120.00000000
05.05.2018 07:590.0042112.00000000
05.05.2018 07:590.004368.00000000
05.05.2018 07:590.004471.00000000
05.05.2018 07:590.0045280.00000000
05.05.2018 07:590.0046150.00000000
05.05.2018 07:580.004742.00000000
05.05.2018 07:580.004834.00000000
05.05.2018 07:580.004957.00000000
05.05.2018 07:360.0049120.00000000
05.05.2018 05:390.0050100.00000000
05.05.2018 05:390.005099.00000000
05.05.2018 05:390.0049107.00000000
05.05.2018 05:390.0049152.00000000
05.05.2018 05:390.004854.00000000
05.05.2018 03:180.004896.00000000
05.05.2018 03:180.0047104.00000000
04.05.2018 18:160.0047204.00000000
04.05.2018 18:160.004433.00000000
04.05.2018 18:160.0042567.00000000
04.05.2018 16:120.004239.00000000
04.05.2018 16:120.004378.00000000
04.05.2018 16:120.004412.00000000
04.05.2018 16:120.004537.00000000
04.05.2018 16:120.0046156.00000000
04.05.2018 15:440.004620.00000000
04.05.2018 15:440.0045614.00000000
04.05.2018 15:440.0044156.00000000
04.05.2018 15:440.004368.00000000
04.05.2018 15:440.004234.00000000
04.05.2018 14:030.004499.77322677
04.05.2018 14:030.0043127.00000000
04.05.2018 14:010.0042314.68531469
04.05.2018 12:310.0041755.00000000
04.05.2018 12:310.0040269.00000000
04.05.2018 12:270.0039680.00000000
04.05.2018 12:270.0038120.00000000
04.05.2018 12:270.0037250.00000000
04.05.2018 12:270.0036453.00000000
03.05.2018 23:540.00401.00000000
03.05.2018 18:510.003210.00000000
03.05.2018 18:510.003310.00000000

ความลึกของตลาด URALS/USD

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง