เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

URALS/RUB: ซื้อหรือขาย UralsCoin สำหรับ Ruble

คำสั่ง URALS/RUB

ซื้อ URALS
รวม: 5194.9692 RUB
ขาย URALS
รวม: 81661.55944056 URALS
ทั้งหมด URALS
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด URALS

ซื้อ URALS

ยอดคงเหลือ 0.00000000 
คำถามที่ดีที่สุด 0.4000 
URALS
₽ ต่อ 1

ขาย URALS

ยอดคงเหลือ 0.00000000 URALS
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.0655 
URALS
₽ ต่อ 1

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย URALS/RUB

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด URALS/RUB

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง