เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

URALS/BTC: ซื้อหรือขาย UralsCoin สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง URALS/BTC

ซื้อ URALS
รวม: 0.0732 BTC
ขาย URALS
รวม: 268530.59140859 URALS
ทั้งหมด URALS
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด URALS

ซื้อ URALS

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000040 ฿
URALS
฿ ต่อ 1
฿

ขาย URALS

ยอดคงเหลือ 0.00000000 URALS
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000033 ฿
URALS
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย URALS/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด URALS/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง