เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

UKEY/BTC: ซื้อหรือขาย UKEY สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง UKEY/BTC

ซื้อ UKEY
รวม: 0.0107 BTC
ขาย UKEY
รวม: 4763 UKEY
ทั้งหมด UKEY
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด UKEY

ซื้อ UKEY

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00013000 ฿
UKEY
฿ ต่อ 1
฿

ขาย UKEY

ยอดคงเหลือ 0.00000000 UKEY
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00012850 ฿
UKEY
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย UKEY/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด UKEY/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง