เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

THETA/BTC: ซื้อหรือขาย Theta Token สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง THETA/BTC

ซื้อ THETA
รวม: 0.00094721 BTC
ขาย THETA
รวม: 28.00 THETA
ทั้งหมด THETA
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด THETA

ซื้อ THETA

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00009876 ฿
THETA
฿ ต่อ 1
฿

ขาย THETA

ยอดคงเหลือ 0.00000000 THETA
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00001503 ฿
THETA
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย THETA/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด THETA/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง