เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

TGN/BTC: ซื้อหรือขาย Temgean สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง TGN/BTC

ซื้อ TGN
รวม: 0 BTC
ขาย TGN
รวม: 10403947.23495766 TGN
ทั้งหมด TGN
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด TGN

ซื้อ TGN

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000001 ฿
TGN
฿ ต่อ 1
฿

ขาย TGN

ยอดคงเหลือ 0.00000000 TGN
  
TGN
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย TGN/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด TGN/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง