เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

TCH/BTC: ซื้อหรือขาย ThoreCash สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง TCH/BTC

ซื้อ TCH
รวม: 0.1654 BTC
ขาย TCH
รวม: 161901.57790639 TCH
ทั้งหมด TCH
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด TCH

ซื้อ TCH

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000230 ฿
TCH
฿ ต่อ 1
฿

ขาย TCH

ยอดคงเหลือ 0.00000000 TCH
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000167 ฿
TCH
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย TCH/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด TCH/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง