เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

SERA/BTC: ซื้อหรือขาย Seraph สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง SERA/BTC

ซื้อ SERA
รวม: 0.003103 BTC
ขาย SERA
รวม: 305042.33593222 SERA
ทั้งหมด SERA
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด SERA

ซื้อ SERA

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000009 ฿
SERA
฿ ต่อ 1
฿

ขาย SERA

ยอดคงเหลือ 0.00000000 SERA
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000003 ฿
SERA
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย SERA/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด SERA/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง