เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

SCC/BTC: ซื้อหรือขาย Stakecube สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง SCC/BTC

ซื้อ SCC
รวม: 0.0455 BTC
ขาย SCC
รวม: 31697.5563521 SCC
ทั้งหมด SCC
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด SCC

ซื้อ SCC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000517 ฿
SCC
฿ ต่อ 1
฿

ขาย SCC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 SCC
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000426 ฿
SCC
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย SCC/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด SCC/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง