เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

PRIV/ETH: ซื้อหรือขาย Privcy สำหรับ Ethereum

คำสั่ง PRIV/ETH

ซื้อ PRIV
รวม: 0.1178 ETH
ขาย PRIV
รวม: 1201.01158873 PRIV
ทั้งหมด PRIV
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด PRIV

ซื้อ PRIV

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ETH
คำถามที่ดีที่สุด 0.00010000 ETH
PRIV
ETH ต่อ 1
ETH

ขาย PRIV

ยอดคงเหลือ 0.00000000 PRIV
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00005000 ETH
PRIV
ETH ต่อ 1
ETH

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย PRIV/ETH

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด PRIV/ETH

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง