เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

ORO/BTC: ซื้อหรือขาย Orozu สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง ORO/BTC

ซื้อ ORO
รวม: 0.008769 BTC
ขาย ORO
รวม: 112840.55894106 ORO
ทั้งหมด ORO
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด ORO

ซื้อ ORO

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000088 ฿
ORO
฿ ต่อ 1
฿

ขาย ORO

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ORO
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000050 ฿
ORO
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย ORO/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด ORO/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง