เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

ONION/USD: ซื้อหรือขาย DeepOnion สำหรับ US dollar

คำสั่ง ONION/USD

ซื้อ ONION
รวม: 7.184 USD
ขาย ONION
รวม: 9.000 ONION
ทั้งหมด ONION
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด ONION

ซื้อ ONION

ยอดคงเหลือ 0.00000000 $
คำถามที่ดีที่สุด 1.5100 $
ONION
$ ต่อ 1
$

ขาย ONION

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ONION
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.0330 $
ONION
$ ต่อ 1
$

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย ONION/USD

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด ONION/USD

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง