เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

NZL/BTC: ซื้อหรือขาย Zealium สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง NZL/BTC

ซื้อ NZL
รวม: 0.0265 BTC
ขาย NZL
รวม: 7632 NZL
ทั้งหมด NZL
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด NZL

ซื้อ NZL

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000280 ฿
NZL
฿ ต่อ 1
฿

ขาย NZL

ยอดคงเหลือ 0.00000000 NZL
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000100 ฿
NZL
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย NZL/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด NZL/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง