เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

NSD/ETH: ซื้อหรือขาย NasdaCoin สำหรับ Ethereum

คำสั่ง NSD/ETH

ซื้อ NSD
รวม: 2.399 ETH
ขาย NSD
รวม: 22128.95113599 NSD
ทั้งหมด NSD
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด NSD

ซื้อ NSD

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ETH
คำถามที่ดีที่สุด 0.00037990 ETH
NSD
ETH ต่อ 1
ETH

ขาย NSD

ยอดคงเหลือ 0.00000000 NSD
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00030001 ETH
NSD
ETH ต่อ 1
ETH

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย NSD/ETH

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด NSD/ETH

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง