เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

MUSD/BTC: ซื้อหรือขาย MUSDcoin สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง MUSD/BTC

ซื้อ MUSD
รวม: 0.0474 BTC
ขาย MUSD
รวม: 162751.5696196 MUSD
ทั้งหมด MUSD
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด MUSD

ซื้อ MUSD

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000147 ฿
MUSD
฿ ต่อ 1
฿

ขาย MUSD

ยอดคงเหลือ 0.00000000 MUSD
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000075 ฿
MUSD
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย MUSD/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด MUSD/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง