เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

KNT/USD: ซื้อหรือขาย Knekted สำหรับ US dollar

คำสั่ง KNT/USD

ซื้อ KNT
รวม: 52.83 USD
ขาย KNT
รวม: 1217896.86163802 KNT
ทั้งหมด KNT
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด KNT

ซื้อ KNT

ยอดคงเหลือ 0.00000000 $
คำถามที่ดีที่สุด 0.00079999 $
KNT
$ ต่อ 1
$

ขาย KNT

ยอดคงเหลือ 0.00000000 KNT
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00060000 $
KNT
$ ต่อ 1
$

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย KNT/USD

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด KNT/USD

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง