เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

KNT/EUR: ซื้อหรือขาย Knekted สำหรับ Euro

คำสั่ง KNT/EUR

ซื้อ KNT
รวม: 2.646 EUR
ขาย KNT
รวม: 895250.98029381 KNT
ทั้งหมด KNT
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด KNT

ซื้อ KNT

ยอดคงเหลือ 0.00000000 
คำถามที่ดีที่สุด 0.00059733 
KNT
€ ต่อ 1

ขาย KNT

ยอดคงเหลือ 0.00000000 KNT
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00040000 
KNT
€ ต่อ 1

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย KNT/EUR

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด KNT/EUR

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง