เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

KNT/ETH: ซื้อหรือขาย Knekted สำหรับ Ethereum

คำสั่ง KNT/ETH

ซื้อ KNT
รวม: 0.3782 ETH
ขาย KNT
รวม: 3706571 KNT
ทั้งหมด KNT
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด KNT

ซื้อ KNT

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ETH
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000350 ETH
KNT
ETH ต่อ 1
ETH

ขาย KNT

ยอดคงเหลือ 0.00000000 KNT
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000277 ETH
KNT
ETH ต่อ 1
ETH

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย KNT/ETH

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด KNT/ETH

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง