เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

IOP/EUR: ซื้อหรือขาย Internet of People สำหรับ Euro

คำสั่ง IOP/EUR

ซื้อ IOP
รวม: 0 EUR
ขาย IOP
รวม: 0 IOP
ทั้งหมด IOP
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด IOP

ซื้อ IOP

ยอดคงเหลือ 0.00000000 
  
IOP
€ ต่อ 1

ขาย IOP

ยอดคงเหลือ 0.00000000 IOP
  
IOP
€ ต่อ 1

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย IOP/EUR

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด IOP/EUR

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง