เครื่องมือ

สัญลักษณ์
ราคา
ปริมาณ ฿
เปลี่ยน
ชื่อ

IMGC/BTC: ซื้อหรือขาย ImageCash สำหรับ Bitcoin

คำสั่ง IMGC/BTC

ซื้อ IMGC
รวม: 0.0213 BTC
ขาย IMGC
รวม: 272922.05894105 IMGC
ทั้งหมด IMGC
จำนวนเงิน
ประมูล
ขอ
จำนวนเงิน
ทั้งหมด IMGC

ซื้อ IMGC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 ฿
คำถามที่ดีที่สุด 0.00000005 ฿
IMGC
฿ ต่อ 1
฿

ขาย IMGC

ยอดคงเหลือ 0.00000000 IMGC
ราคาประมูลที่ดีที่สุด 0.00000002 ฿
IMGC
฿ ต่อ 1
฿

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ประวัติการซื้อขาย IMGC/BTC

เวลา (UTC)
ราคา
จำนวนเงิน

ความลึกของตลาด IMGC/BTC

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง